MYO – Vizyon & Misyon

Misyon:

Sağlık sektörünün ihtiyacı olan , multidisipliner alanda mesleki  tam donanıma sahip ,  iletişim gücü yüksek, çağın gereksinimlerine uygun ve değişime açık , toplum yararını gözeten , insan haklarına, milli ve etik kurallara riayet edebilen , ara kademe insan gücünü  yetiştirmektir.

Vizyon:

Geleceğin Türkiye’sinde ulusal  ve uluslararası düzeyde ,   yakın planda da ülkemizin ve profesyonel sağlık yönetimlerinin beklediği  karizma , deneyim ve eğitim  bileşenlerine sahip  çalışanlarını yetiştirmiş  , bu özelliği ile  sağlık turizminde de ülkemizin ve bölgemizin konumunu  lider konuma taşıyacak, önder  rolünü üstlenen  eğitim- öğretim kurumu olmak.