523. Elektronik ve Otomasyon - Biruni Üniversitesi

523. Elektronik ve Otomasyon

    Elektronik ve Otomasyon Bölümü bünyesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programı bulunmaktadır.

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programı 2015-2016 yılında Eğitim Öğretime başlamıştır.

    Sağlık alanındaki ivmeli gelişmeler paralelinde biyomedikal teknolojilerini de geliştirmiştir. Bu gelişmeler dünya çapında biyomedikal teknolojilerinin önemini arttırmıştır. Sağlık alanında gelişmelerle teşhis ve tedavi cihaz ve sistemlerinin, kullanımı, gerekliliği ve yaygınlaşma talepleri artmıştır. Günümüzde teşhis ve tedavi cihazları ve sistemlerinin en verimli şekilde kullanılması önem arz etmektedir. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programı da sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik inceleme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Tıbbi cihazlardaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilecek ve bunlara adapte olabilen ve sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan araçların montajı ve bakımını yapacak personel yetiştirme eğitimine ağırlık vermektedir.

    Dr. Öğr. Üyesi İlkay YILDIRIM GÜMÜŞHAN

    Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı


Son güncelleme tarihi 29 Mart 2023 Çar., saat 15:27