Müdür’ün Mesajı – Prof. Dr. Fatma ÇELİK

Merhaba,

Sayfalarını incelemekte olduğunuz Meslek Yüksekokulu’muz üniversitemizin açılışından bu yana özellikle sağlık alanına nitelikli ara kademe teknikerleri yetiştirmektedir. İlk günden itibaren bu çatı altında eğitim ve öğretimi yapılan tüm bölümlerin akademik yapılanması ve müfredatı, ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak, yüksek nitelikli kişileri yetiştirecek bölümler olarak tasarlanmıştır. 2019-2020 yılı akademik döneminde de Meslek Yüksekokulu’muza öğrencilerimiz, toplamda 35 programı (24‘ü birinci öğretim, 11‘i ikinci öğretim) yüksek oranlarda tercih ederek yerleşmişlerdir. Bu yıl “Bilgisayar Programcılığı” bölümünü de Meslek Yüksekokulu’muzun çatısı altında yerini almıştır.

Mevcut öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve dış paydaşlarımızın uygun önerileri ve tabii ki bilimin gerektirdikleri ile tüm müfredatlarda her akademik yılın öncesinde kontroller ve güncellemeler yapılmaktadır. Bu akademik dönemde de çalışma hayatına erkenden katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz için hazırlıklarımız tamamlanarak ve Topkapı’daki kampüste Reyhan Binası’nın da hizmete girmesi ile sürekli değişim ve yenilenme ile gelecek yoluna devam edilmektedir. Temel olarak,  derslerimizde ve uygulamalarımızda; Biruni’li öğrencinin çok yönlü, günü ve geleceği yakalamış, her şeyin farkında ve bilgisinde yetişebilmesi için ve aynı zamanda değişen ülkemize ve dünyaya yüksek standartlar ile dahil olabilmesi için çalışılmaktadır.

Bu temelin ötesinde öğrencilerimizin eğitimlerinde, teorik ve pratik uygulamaların birlikte gerçekleştirilmesi de son derece önemli noktalardan biridir. Öğrenimlerinin bu aşamasında güncel bilginin teorik alt yapısını, bilimin liyakatine sahip olan akademisyenlerden öğrendikten sonra,  uygulama becerisini doğru ve uygun yapılandırılmış uygulama alanlarında gözlem ve eyleme dönüştürmeleri, etkin iletişimle sağlanmaktadır. Özellikle mezuniyet sonrasında sağlığın çeşitli alanlarına Dikey Geçiş Sınavı ile lisans bölümlerine öğrenci kazandıran kurumumuzda, hedefimiz mesleki bilgi ve beceriyi ülkemizin geleceği olan gençlerimize kazandırmak ve sürdürebilmektir. Bu hedefin doğal bir sonucu olacağı ümidiyle, bu kurumda hizmet eden ve eğitim alan herkesin  amacı, sağlık ve teknolojinin çeşitli alanlarına yetiştirdiğimiz mezunlarımızın,  sektörde aranan, insana ve insanlığa hizmet eden profesyoneller olmasıdır…

Saygılarımla…