Elektronörofizyoloji - Biruni Üniversitesi

Elektronörofizyoloji

  Elektronörofizyoloji


  Programın amacı, sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerle birlikte çalışabilecek teknikerlerin yetiştirilmesidir.

  Elektronörofizyoloji programında, beyindeki bilişsel ve davranışsal analizi ve bu fonksiyonların kaybedilmesi sonucu ortaya çıkan hastalıkların tetkiki için gerekli olan Elektromiyografi (EMG), Polisomnografi (PSG) ve Elektroensefalografi (EEG) ve intraoperatif monitörleme gibi elektronörofizyolojik yöntemleri hastalara nasıl uygulanacağıyla ilgili eğitim verilmektedir. Elektronörofizyoloji teknikeri unvanını alan mezun sayısı oldukça sınırlıdır; sağlık alanının öneminin arttığı günümüzde önemli bir istihdam açığının olduğu görülebilmektedir.

  Amaç ve Kapsam

  Elektronörofizyoloji, fizyoloji ve nörolojinin bir dalı olup, programın hedefi başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji gibi çeşitli alanlardaki uzmanların gözetimi ve denetiminde çalışabilecek, elektronörofizyoloji alanında yeterli donanıma sahip Elektronörofizyoloji Teknikerleri yetiştirmektir. Elektronörofizyoloji programında, beyindeki bilişsel ve davranışsal analizi ve bu fonksiyonların kaybedilmesi sonucu ortaya çıkan hastalıkların tetkiki için gerekli olan Elektromiyografi (EMG), Polisomnografi (PSG) ve Elektroensefalografi (EEG) ve intraoperatif monitörleme gibi elektronörofizyolojik yöntemleri hastalara nasıl uygulanacağıyla ilgili eğitim verilmektedir. Elektronörofizyoloji teknikeri unvanını alan mezun sayısı oldukça sınırlıdır; sağlık alanının öneminin arttığı günümüzde önemli bir istihdam açığının olduğu görülebilmektedir.

  Eğitim Programı ve Stajlar

  Eğitim süresi 2 yıl olup programı başarıyla bitirenlere önlisans diploması ve Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanı verilmektedir. Birinci yılın sonunda özel ya da resmi sağlık kurumlarında 30 işgünü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Fizyoloji, Nörofizyoloji, Anatomi, Nöroanatomi, Elektrofizyoloji, Nöroloji, Elektroensefalografi, Elektronöromiyografi, Uyarılmış potansiyeller, Polisomnografi, Temel Sağlık Bilgisi, Davranış Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri konularında eğitim görmektedirler.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Elektronörofizyoloji programdan mezun olanlar, nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. “Elektronörofizyoloji” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:40