MYO | Elektronörofizyoloji

Yrd. Doç. Dr. Nilgün PALA AÇIKGÖZ
Program Başkanı

Programın amacı, sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerle birlikte çalışabilecek teknikerlerin yetiştirilmesidir.

Elektronörofizyoloji programında, beyindeki bilişsel ve davranışsal analizi ve bu fonksiyonların kaybedilmesi sonucu ortaya çıkan hastalıkların tetkiki için gerekli olan Elektromiyografi (EMG), Polisomnografi (PSG) ve Elektroensefalografi (EEG) ve intraoperatif monitörleme gibi elektronörofizyolojik yöntemleri hastalara nasıl uygulanacağıyla ilgili eğitim verilmektedir. Elektronörofizyoloji teknikeri unvanını alan mezun sayısı oldukça sınırlıdır; sağlık alanının öneminin arttığı günümüzde önemli bir istihdam açığının olduğu görülebilmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI
             
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
ENO101 Elektronörofizyoloji I 2 0 2 6 Z
FZK101 Temel Fizik 2 0 2 4 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
ENO102 Elektronörofizyoloji II 2 0 2 4 Z
ENO104 Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipman Teknolojisi 2 4 4 8 Z
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
STE102 Sterilizasyon Esasları 1 0 1 3 S
HSP102 Hasta Psikolojisi 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
ENO201 Elektronörofizyolojik Uygulama Teknikleri I 2 4 4 6 Z
ENO203 Nöroanatomi ve Uyarılmış Potansiyeller 2 4 4 6 Z
ENO205 Nörofizyoloji 2 0 2 5 Z
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
ENO202 Elektronörofizyolojik Uygulama Teknikleri II 2 4 4 6 Z
ENO204 Polisomnografi ve İleri Elektronörofizyoloji Teknikleri 2 0 2 2 Z
ENO206 Nörolojik Hastalıklar ve Elektronörofizyoloji 2 0 2 2 Z
ENO208 İntraoperatif Monitörizasyon ve Yoğun Bakım EEG 2 4 4 6 S
HLS202 Halk Sağlığı 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
 
 

 

Yrd. Doç. Dr. Demet AYGÜN

Elektronörofizyoloji

daygun@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Erol SAĞATLI

Elektronörofizyoloji

esagatli@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Elektronörofizyoloji Programının amacı, sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesidir.

Amaç ve Kapsam

Elektronörofizyoloji, fizyoloji ve nörolojinin bir dalı olup, programın hedefi başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji gibi çeşitli alanlardaki uzmanların gözetimi ve denetiminde çalışabilecek, elektronörofizyoloji alanında yeterli donanıma sahip Elektronörofizyoloji Teknikerleri yetiştirmektir. Elektronörofizyoloji programında, beyindeki bilişsel ve davranışsal analizi ve bu fonksiyonların kaybedilmesi sonucu ortaya çıkan hastalıkların tetkiki için gerekli olan Elektromiyografi (EMG), Polisomnografi (PSG) ve Elektroensefalografi (EEG) ve intraoperatif monitörleme gibi elektronörofizyolojik yöntemleri hastalara nasıl uygulanacağıyla ilgili eğitim verilmektedir. Elektronörofizyoloji teknikeri unvanını alan mezun sayısı oldukça sınırlıdır; sağlık alanının öneminin arttığı günümüzde önemli bir istihdam açığının olduğu görülebilmektedir.
Eğitim süresi 2 yıl olup programı başarıyla bitirenlere önlisans diploması ve Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanı verilmektedir. Birinci yılın sonunda özel ya da resmi sağlık kurumlarında 30 işgünü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Fizyoloji, Nörofizyoloji, Anatomi, Nöroanatomi, Elektrofizyoloji, Nöroloji, Elektroensefalografi, Elektronöromiyografi, Uyarılmış potansiyeller, Polisomnografi, Temel Sağlık Bilgisi, Davranış Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri konularında eğitim görmektedirler.
Elektronörofizyoloji programdan mezun olanlar, nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. “Elektronörofizyoloji” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

X