Acil Durum ve Afet Yönetimi - Biruni Üniversitesi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

  Acil Durum ve Afet Yönetimi


  Acil yardım gerektiren durumlar veya afetler genellikle günlük uygulamaların ve düzenin kuralları ile başa çıkılamayacak sorunlar getirmektedir. Böyle durumlara uygun bilgi, beceri ve uygun teçhizat ile donatılmış sağlık profesyonelleri olaya müdahale etmekte ve hayatın bir an önce normale dönmesi için çalışmaktadır. Afet veya bir başka acil durum olmadığı sürece; ilgili kuruluşların örgütlenmesi ve planlamaların yapılması, eğitim ve tatbikat gerçekleştirilmesi, gerekirse uluslararası destek verilmesi ve yardımların örgütlenmesi gibi faaliyetler yürütülmektedir.

  Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans derecesi almaya hak kazanana öğrenciler, mezun olduklarında Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri unvanını alır.

  Acil Durum ve Afet Yönetimi programı mezunları çalışma alanları

  • Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde,
  • Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında,
  • sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde,
  • özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda,
  • kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerde çalışma imkânı bulabilirler.

  Mezun olan öğrenciler isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

  Amaç ve Kapsam

  Türkiye’nin, depremler gibi doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması nedeniyle, bir afet durumunda inisiyatif alacak iyi yetişmiş insan gücüne olan gereksinim toplum için yaşamsal önemdedir. Bu programın amacı deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci elemanlar yetiştirmektir. Bu kapsamda Biruni Üniversitesi kuruluş misyonu ve vizyonu çerçevesinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksel Okulu bünyesinde Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programıyla alanında mesleki bilgilerle iyi derecede donatılmış, sorumluluk sahibi ve insan ilişkilerinde başarılı öğrenciler yetiştirerek, artan bu talebi karşılayabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  Eğitim İçeriği ve Stajlar

  Mezunlar Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri unvanını alır. Mezunlarımız afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alabilecek, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilecek ve yönetebilecek, afetlerde kriz masası sorumluluğu üstlenebilecek, kendisine bağlı sivil savunma birimlerini eğitip yönetebileceklerdir. Her şartta arama ve kurtarma çalışmalarını organize ederek, sevk ve idaresini üstlenebilecek, gerektiğinde görev yaptığı bölgede yaşayan tüm insanlara arama- kurtarma ve hayatta kalma konularında periyodik olarak eğitim verebileceklerdir. Böylece kurumların ve kişilerin tehlikelere, afetlere ve doğal zararlara karşı proaktif hazırlık yapabilir hale gelmelerini sağlayabileceklerdir.

   İş ve Kariyer Olanakları

  Acil Durum ve Afet Yönetimi programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:37