Anestezi - Biruni Üniversitesi

Anestezi

  Anestezi


  Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve aneljezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, hasta veya yaralının hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip “Anestezi Teknikeri”yetiştirmektir. Ameliyatla tedavi yöntemleri, estetik vb. alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak Anestezi Teknikerlerine duyulan ihtiyaç günümüzde giderek artmaktadır.

  Amaç ve Kapsam

  Anestezi Teknikerliği sağlık meslekleri içinde apayrı bir öneme sahiptir. Ameliyat edilecek kişilere anestezi uygulamaları yapar. Üniversitemizin Anestezi Programı sağlık sektörüne getireceği bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen ve bu değişimleri başarıyla yönetmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır. Anestezi Programının amacı anesteziyoloji ve reaminasyon alanında, anestezi uygulamalarında hekime yardımcı olacak teknik personel yetiştirmektir. Öğrencilere eğitimleri süresince anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapı bilgileri ve bu ünitelerde kullanılan cihazların teknik bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır.

  Eğitim Programı ve Stajlar

  Anestezi Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; Fizyoloji, Anatomi, Biyokimya, Hastalıklar Bilgisi, Farmakoloji, Tıbbi Terminoloji, Enfeksiyon Hastalıkları gibi temel tıp bilimlerinin yanı sıra Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve İngilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Anestezi Alan Bilgisi dersleri, Anestezi Temel Bakım İlkeleri ve Uygulamaları, sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle öğrencilerimiz desteklenmektedir. Öğrencilere kendi hastanemizde yaptırılacak klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projelerine ek olarak, çeşitli alanla ilgili sektörlerden alınacak sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:38