Biyomedikal Cihaz Teknolojileri - Biruni Üniversitesi

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

  Biyomedikal Cihaz Teknolojileri


  Programın amacı, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen, teknikerler yetiştirmektir.
  Günümüzde hastanelerde çok çeşitli tıbbi cihaz ve komplike sistemler kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yıllarda ciddi oranda artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bu program öğrencilere, biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapma, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanma, bilgisayar kullanma, teknik rapor, proje ve şartname hazırlama, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuat ve akreditasyon kriterleri, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu sağlanması konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

  Amaç ve Kapsam

  Günümüzde hastanelerde çok çeşitli tıbbi cihaz ve sistemler kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yıllarda ciddi oranda artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Sağlık sektöründe teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Bu programda öğrencilere, biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapma, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanma, bilgisayar kullanma, teknik rapor, proje ve şartname hazırlama, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuat ve akreditasyon kriterleri, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu sağlanması konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

  Eğitimin İçeriği ve Stajlar

  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Biyomedikal Teknolojisine Giriş, Devre Analizi, Elektronik Ölçme Tekniği, Elektronik Elemanlar, Genel Tıp Cihazları ve X-Işın Cihazları gibi alan dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından mezun olan öğrencilere ‘‘Biyomedikal Cihaz Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Biyomedikal Cihaz Teknikerleri resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda görev alabilecekleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilirler. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:38