MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIZ

Program Başkanı

Programın amacı, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen, teknikerler yetiştirmektir.

Günümüzde hastanelerde çok çeşitli tıbbi cihaz ve komplike sistemler kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yıllarda ciddi oranda artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bu program öğrencilere, biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapma, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanma, bilgisayar kullanma, teknik rapor, proje ve şartname hazırlama, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuat ve akreditasyon kriterleri, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu sağlanması konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının amacı, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen, teknikerler yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Günümüzde hastanelerde çok çeşitli tıbbi cihaz ve sistemler kullanılmaktadır.Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yıllarda ciddi oranda artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Sağlık sektöründe teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Bu programda öğrencilere, biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapma, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanma, bilgisayar kullanma, teknik rapor, proje ve şartname hazırlama, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuat ve akreditasyon kriterleri, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu sağlanması konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Biyomedikal Teknolojisine Giriş, Devre Analizi, Elektronik Ölçme Tekniği, Elektronik Elemanlar, Genel Tıp Cihazları ve X-IşınCihazları gibi alandersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Biyomedikal Cihaz TeknolojisiProgramından mezun olan öğrencilere ‘‘Biyomedikal Cihaz Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Biyomedikal CihazTeknikerleri resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda görev alabilecekleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.Biyomedikal Cihaz TeknolojisiProgramını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğilisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.