MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Yrd. Doç. Dr. Hakan YILDIZ

Program Başkanı

Programın amacı, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen, teknikerler yetiştirmektir.

Günümüzde hastanelerde çok çeşitli tıbbi cihaz ve komplike sistemler kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yıllarda ciddi oranda artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bu program öğrencilere, biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapma, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanma, bilgisayar kullanma, teknik rapor, proje ve şartname hazırlama, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuat ve akreditasyon kriterleri, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu sağlanması konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
             
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
BCZ101 Biyomedikal Cihazlara Giriş 2 0 2 5 Z
FZK101 Temel Fizik 2 0 2 4 Z
MTK101 Genel Matematik 2 0 2 4 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
BCZ102 Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği 2 2 3 5 Z
BCZ104 Analog Elektronik 2 0 2 4 Z
BCZ106 Doğru Akım Devre Analizi 2 0 2 3 Z
BCZ108 Bakım ve Sarf Malzeme 2 0 2 3 Z
BCZ110 Biyomedikal Cihazlarda Kalibrasyon 2 0 2 3 Z
BCZ112 Sterilizasyon Cihazları 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
BCZ201 Biyomedikal Cihaz Uygulamaları I 0 8 4 8 Z
BCZ203 Alternatif Akım Devre Analizi 2 0 2 3 Z
BCZ205 Tıbbi Tahlil ve Laboratuvar Cihazları 2 0 2 3 S
BCZ207 Arıza Analizi ve Arıza Giderme 2 0 2 3 S
BCZ209 Fizyolojik Sinyal İzleyiciler 2 0 2 3 S
BCZ211 Kalite Güvencesi ve Standartları 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
BCZ202 Biyomedikal Cihaz Uygulamaları II 0 8 4 8 Z
BCZ204 Yaşam Destek ve Ameliyathane Cihazları 2 0 2 3 Z
BCZ206 Tıbbi Görüntüleme Cihazları 2 0 2 3 S
BCZ208 Işınlı Tedavi Cihazları 2 0 2 3 S
BCZ210 Sayısal Elektronik 2 0 2 3 S
ISL202 İşletme Yönetimi 2 0 2 2 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞU

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

hdogu@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan YILDIZ

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

hakanyildiz@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Emre SALABAŞ

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

esalabas@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının amacı, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen, teknikerler yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Günümüzde hastanelerde çok çeşitli tıbbi cihaz ve sistemler kullanılmaktadır.Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yıllarda ciddi oranda artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Sağlık sektöründe teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Bu programda öğrencilere, biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapma, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanma, bilgisayar kullanma, teknik rapor, proje ve şartname hazırlama, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuat ve akreditasyon kriterleri, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu sağlanması konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Biyomedikal Teknolojisine Giriş, Devre Analizi, Elektronik Ölçme Tekniği, Elektronik Elemanlar, Genel Tıp Cihazları ve X-IşınCihazları gibi alandersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Biyomedikal Cihaz TeknolojisiProgramından mezun olan öğrencilere ‘‘Biyomedikal Cihaz Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Biyomedikal CihazTeknikerleri resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda görev alabilecekleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.Biyomedikal Cihaz TeknolojisiProgramını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğilisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

X