MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç. Dr. Osman AKYÜZ

Program Başkanı

Programın amacı, patoloji laboratuvarında, vücut dokuları ve sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tanınması ve çözülmesini sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanan nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Günümüzde birçok hastalığın kesin tanısında patolojik tetkikler önemli bir yer tutmaktadır. Gelişen teknoloji ve yeni tekniklerin kullanıldığı laboratuvar sayısının gün geçtikçe artmasıyla birlikte Patoloji Laboratuvar Teknikerlerine ihtiyaç daha da artmaktadır. Patoloji laboratuvar teknikeri, patoloji laboratuvarlarında dokuların ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için gereken teknolojiyi kullanır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
BYK101 Biyokimya 2 0 2 3 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TBG101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
PAT101 Patolojide Temel Kavramlar 2 0 2 4 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
PAT102 Genel Histoteknoloji I 2 2 3 5 Z
PAT104 Özel Histoteknoloji I 2 2 3 5 Z
PAT106 Genel Sitoloji I 2 2 3 5 Z
PAT108 Histoloji 2 0 2 3 S
STE102 Sterilizasyon Esasları 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
PAT201 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları I 0 4 2 4 Z
PAT203 Genel Histoteknoloji II 2 2 3 5 Z
PAT205 Özel Histoteknoloji II 2 2 3 4 Z
PAT207 Genel Sitoloji II 2 2 3 4 Z
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
PAT202 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları II 0 4 2 4 Z
PAT204 Moleküler Patoloji Teknikleri 2 2 3 4 Z
PAT206 Adli Tıpta Patoloji 2 0 2 4 S
PAT208 Tıbbi Laboratuvar Yöntemleri 2 0 2 4 S
TLA202 Tıbbi Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Yrd. Doç. Dr. Gülseren SAĞCAN

Pataloji Laboratuvar Teknikleri

gsagcan@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Osman AKYÜZ

Pataloji Laboratuvar Teknikleri

oakyuz@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Lütfiye BATUR KARCIOĞLU

Pataloji Laboratuvar Teknikleri

lbatur@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Patoloji Programının amacı, patoloji laboratuvarında, vücut dokuları ve sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tanınması ve çözülmesini sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanan nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Günümüzde birçok hastalığın kesin tanısında patolojik tetkikler önemli bir yer tutmaktadır. Gelişen teknoloji ve yeni tekniklerin kullanıldığı laboratuvar sayısının gün geçtikçe artmasıyla birlikte Patoloji Laboratuvar Teknikerlerine ihtiyaç daha da artmaktadır. Patoloji laboratuvar teknikeri, patoloji laboratuvarlarında insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için gereken teknolojiyi kullanır.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programında Moleküler Patoloji Teknikleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması, Patoloji Laboratuvar Güvenliği, Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin yanı sıra Histoloji, Sitoloji, Fizyoloji ve Anatomi gibi dersler verilmektedir. Eğitim süreleri boyunca aldıkları derslerin yanında klinik stajlarla birlikte mesleki eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları hedeflenmektedir.
Patoloji Laboratuvar Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Patoloji Laboratuvar Teknikerleri, kamu ve özel hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp Kurumlarında görev alabilirler. Bunun yanında önlisans eğitiminin ardından dikey geçiş sınavları ile Hemşirelik, Biyoloji, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş de yapabilirler.

X