Çocuk Gelişimi - Biruni Üniversitesi

Çocuk Gelişimi

  Çocuk Gelişimi


  Çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar dünyada 1774’lü yıllara, ülkemizde ise 15.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Çocuk gelişimi ile ilgili ilk eğitim aile ile başlar ardından ilgili kurumlarda devam eder. Bu durumda devreye, çocukların yaşıtlarıyla kendi çevrelerini oluşturup gelişimlerini en sağlıklı, en doğal biçimde yaşayabilecekleri bir ortam sağlayan eğitim kurumları girmektedir. 2014 yılında kurulan, Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, çağdaş gelişmeler ışığında oluşturulmuştur. Hazırlanan eğitim programı iki yıldır. Öğrenciler, bölüme lise sonrası Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS-4 puanı ile girmektedirler. Eğitim programı, mesleki dersler, araştırma yöntemleri, seminerler ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Unvanını kazanırlar.

  Amaç ve Kapsam

  Çocuklar, geleceğin yetişkinleri olarak özenle yetiştirilmesi ve eğitilmesi, tüm gereksinimlerinin karşılanması gereken değerli bireylerdir. Ülkemiz 0-6 yaş döneminde, 10 milyonu aşkın çocuk vardır. Bu çocukların eğitilmesi ülkemizin toplumsal refahı, mutluluğu ve gelişmesi bakımından belirleyici bir öneme sahiptir. Bu alan, ülkemizde en fazla istihdam potansiyeli taşıyan bir alandır. Okul öncesi eğitim çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitim ile çocukların gelişiminin kendi koşullarında en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmek amaçlanmaktadır. Annelerin çalışma hayatında aktif rol alması, okul öncesi eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Çocuk Gelişimi Programının amacı 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim ihtiyacı olan çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek, sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlamak amacıyla sürekli kendini geliştirebilen, bilgisayar, drama, müzik ve benzeri eğitimleri verebilen, nitelikli yardımcı eğitmenler yetiştirilmesidir.

  Eğitim İçeriği ve stajlar

  Çocuk Gelişimi Programının eğitim süresi 2 yıldır. Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Programında, temel olarak; Çocuk Gelişimi-I, Anne ve Çocuk Sağlığı, Okul Öncesi Eğitime Giriş, Genel Anatomi Temel Fizyoloji, Psikolojiye Giriş, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Çocuk Hakları, Çocukla İletişim, Çocuk Edebiyatı, Oyun Ve Oyun Materyalleri, Beslenme İlkeleri ve Anne Çocuk Beslenmesi, Çocuk Gelişimi-II, İş Uyum Eğitimi, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Çocuk ve Drama, Staj I (Okul Öncesi Eğitim Kurumları), Özel Eğitim I, Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik Eğitimi, Çocuk Ruh Sağlığı, Temel İlk Yardım, Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi, Staj II (Özel Eğitim Kurumları), Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri, Özel Eğitim-II, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersleri verilmektedir. Öğrenciler, Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Özel Eğitim Merkezlerinde; yaz döneminde veya güz ve bahar döneminde 30’ar işgünü staj yaparak tamamlamaktadırlar.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerinde, çocuk kulüpleri, çocuk oyun merkezleri, otellerde ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin, özel eğitim kurumlarının sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir. Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Okul Öncesi Öğretmenliği” ve “Çocuk Gelişimi” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:39