727. Eczane Hizmetleri - Biruni Üniversitesi

727. Eczane Hizmetleri

  İlaç ve eczacılık sağlık sektörünün en önemli bileşenlerindendir!

   

  Eczane Hizmetleri programının amacı, toplum sağlığı için son derece önemli olan eczacılık sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

  Bu bağlamda Eczane Teknikeri, ilaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında, eczacı gözetiminde görev alır ve eczacılık faaliyetlerine yardım eder. Eczane Hizmetleri Programı, teorik bilgilerle birlikte uygulamalara da ağırlık vermektedir. Uygun olan dersler, proje tabanlı öğretimle yürütülmekte ve öğrencinin mesleki araştırma, inceleme, değerlendirme ve karar verme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Analitik düşünme, etkili iletişim ve etik değer bilinci ve kazanılması sağlanmaktadır.

  Eczane Hizmetleri Programı’nın eğitim dili Türkçedir. Örgün eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır.

  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında alanında “Ön Lisans” derecesine sahip olunur. Mezun kişi “Eczane Teknikeri” ünvanını alarak, “Sağlık Teknikeri” statüsünde görev alır.

  Eczane Hizmetleri Programı mezunları yetkili ve sorumlu eczacıların gözetiminde serbest eczaneler ile diğer sektöre ait hastanelerin eczanelerinde ilaçların üretim yerlerinden depo alanlarına ulaşmasını sağlayan ilaç depolarında çalışabilirler.  Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak devlet ve özel sektöre ait hastanelerin eczanelerinde ve ilaçların üretim yerlerinden eczanelere ulaşmasını sağlayan ilaç depo alanlarında çalışabilirler. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.

   

  Dr. Öğr. Üyesi Tambay Taşkın

  Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı


Son güncelleme tarihi 7 Nisan 2023 Cum., saat 05:39