MYO – Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç. Dr. Derya DOĞANAY

Anabilim Dalı Başkanı

Programın amacı, diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personel yetiştirmektir.

Toplumumuzun gelişen eğitim ve kültür düzeyi sağlıklı olma bilincini de arttırmaktadır. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı tıbbın gelişen önemli bir alanıdır. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personeldir. Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı; her geçen gün artan diş sağlığı alanında ihtiyaç duyulan ön lisans düzeyinde eğitim görmüş, bilgili, tecrübeli, diş hekimine yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
             
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
AGD101 Diş Morfolojisi 2 0 2 5 Z
AGM101 Araç Gereç ve Maddeler Bilgisi 2 0 2 5 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
AGD102 Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları 2 0 2 6 Z
AGD104 Maddeler Bilgisi 1 0 1 2 Z
AGD106 Diş Hekimliği Alet ve Cihazlarının Temizliği, Korunması ve Bakımı 1 4 3 7 S
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
STE102 Sterilizasyon Esasları 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
AGD201 Mesleki Klinik Uygulama I 0 8 4 8 Z
AGD203 Klinik Çalışma Yöntemleri I 3 0 3 4 Z
AGD205 Koruyucu Diş Hekimliği 1 0 1 2 Z
AGD207 Muayene ve İşletme Yönetimi I 2 0 2 3 Z
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
AGD202 Mesleki Klinik Uygulama II 0 8 4 8 Z
AGD204 Klinik Çalışma Yöntemleri II 3 0 3 4 Z
AGD206 Muayene ve İşletme Yönetimi II 2 0 2 4 S
DVB202 Davranış Bilimleri 2 0 2 3 S
RYK202 Radyasyondan Korunma 1 0 1 3 Z
Toplam Kredi 30  
 

 

Yrd. Doç. Dr. Derya DOĞANAY

Ağız ve Diş Sağlığı

ddoganay@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Furkan ÇELEBİ

Ağız ve Diş Sağlığı

fcelebi@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Ağız Diş Sağlığı Programının amacı, diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personel yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Toplumumuzun gelişen eğitim ve kültür düzeyi sağlıklı olma bilincini de arttırmaktadır. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı tıbbın gelişen önemli bir alanıdır. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personeldir. Ağız ve Diş Sağlığı Programının amacı; her geçen gün artan diş sağlığı alanında ihtiyaç duyulan ön lisans düzeyinde eğitim görmüş, bilgili, tecrübeli, diş hekimine yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.
Ağız ve Diş Sağlığı Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Ağız ve Diş Anatomisi, Ağız ve Diş Fizyolojisi, Diş Morfolojisi, Diş Hekimliğinde Madde ve Araç Bilgisi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahi, Diş Hekimliğinde Protez, Oral Diagnoz-Radyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği gibi alan dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Ağız ve Diş Sağlığı Programından mezun olan öğrencilere ‘‘Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ağız ve Diş Sağlığı Programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumlar İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

X