Radyoterapi - Biruni Üniversitesi

Radyoterapi

  Radyoterapi


  Dünyanın en önemi sağlık sorunlarından biri kanserdir. Kanser tedavisi için kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Radyoterapi yöntemi, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılan ışınların ve etkilerinin anlaşılmasındaki güçlük dolayısıyla en farklı olanıdır.

  Radyoterapi lokal tedavi imkanı sunduğu için cerrahiden daha etkili, ağrısız ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Kanser tedavisinin eğitimli uzmanlar tarafından uygulanması insan sağlığı açısından hayati önem taşır. Radyoterapi teknikeri, radyoterapi uygulamalarını uzmanların teşhis ve planlaması doğrultusunda hastaya uygulayan sağlık personelidir. Radyoterapi programının amacı, kanser tedavisinde onkoloji uzmanının yardımcısı olarak çalışacak yetkin ve sorumluluk sahibi teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, onkoloji uzmanının direktif ve radyasyon fizikçisinin planlamasına göre tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, korunması ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa sürede ilgililere bildirilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

  Amaç ve Kapsam

  Dünyanın en önemi sağlık sorunlarından biri kanserdir. Kanser tedavisi için kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Radyoterapi yöntemi, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılan ışınların ve etkilerinin anlaşılmasındaki güçlük dolayısıyla bu tedavilerin en farklı olanıdır. Radyoterapi lokal tedavi imkanı sunduğu için cerrahiden daha etkili, ağrısız ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Kanser tedavisinin alanında eğitimli uzmanlar tarafından uygulanması insan sağlığı açısından hayati önem taşır. Radyoterapi teknikeri, radyoterapi uygulamalarını uzmanların teşhis ve planlaması doğrultusunda hastaya uygulayan sağlık personelidir. Öğrencilere, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, onkoloji uzmanının direktif ve radyasyon fizikçisinin planlamasına göre tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, korunması ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa sürede ilgililere bildirilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

  Eğitimin İçeriği ve Stajlar

  Radyoterapi Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Tıbbi Radyofizik, Radyoterapiye Giriş, Radyolojik Anatomi, Radyoterapi Teknolojisi ve Aletleri, Radyasyon Onkolojisi, Tedavi Planlama ve Simülasyon, Tıbbi Radyobiyoloji gibi alan dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Radyoterapi Programından mezun olan öğrencilere ‘‘Radyoterapi Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Radyoterapi Teknikerleri resmi ve özel hastanelerin Onkoloji Kliniklerinde görev alabilirler. Radyoterapi Programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:43