Radyoterapi

Yrd. Doç. Dr. İlkay YILDIRIM
Program Başkanı

Dünyanın en önemi sağlık sorunlarından biri kanserdir. Kanser tedavisi için kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Radyoterapi yöntemi, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılan ışınların ve etkilerinin anlaşılmasındaki güçlük dolayısıyla en farklı olanıdır.

Radyoterapi lokal tedavi imkanı sunduğu için cerrahiden daha etkili, ağrısız ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Kanser tedavisinin eğitimli uzmanlar tarafından uygulanması insan sağlığı açısından hayati önem taşır. Radyoterapi teknikeri, radyoterapi uygulamalarını uzmanların teşhis ve planlaması doğrultusunda hastaya uygulayan sağlık personelidir. Radyoterapi programının amacı, kanser tedavisinde onkoloji uzmanının yardımcısı olarak çalışacak yetkin ve sorumluluk sahibi teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, onkoloji uzmanının direktif ve radyasyon fizikçisinin planlamasına göre tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, korunması ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa sürede ilgililere bildirilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
RADYOTERAPİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TBG101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
RTG101 Radyoterapiye Giriş 3 0 3 7 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
RDT102 Radyoterapi Teknolojisi ve Aletler 2 2 3 5 Z
TRF102 Tıbbi Radyofizik 2 0 2 5 Z
RAM102 Radyolojik Anatomi 2 0 2 5 S
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
HSP102 Hasta Psikolojisi 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
RDT201 Radyoterapi Uygulamaları I 0 4 2 4 Z
RDT203 Radyasyon Onkolojisi 4 0 4 5 Z
RDT205 Tedavi Planlama ve Simülasyon 3 0 3 4 Z
RDT207 Kalite Güvenliği 2 0 2 2 Z
KST201 Kesitsel Anatomi 2 0 2 2 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
RDT202 Radyoterapi Uygulamaları II 0 4 2 5 Z
RDT204 Tıbbi Radyobiyoloji 2 0 2 4 Z
RDT206 Patoloji 1 0 1 2 Z
RYK202 Radyasyondan Korunma 1 0 1 3 Z
PUY202 Parenteral Uygulamalar 1 2 2 2 S
FAR202 Farmakoloji 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni TÜZÜN

Radyoterapi

htuzun@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. İlkay YILDIRIM

Radyoterapi

iyildirim@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Okan GÜRKAN

Radyoterapi

ogurkan@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Radyoterapi Programının amacı, kanser tedavisinde onkoloji uzmanının yardımcısı olarak çalışan, hastaya tedavisini uygulamada, cihazların bakımı korunması konusunda yetkin ve sorumluluk sahibi, hasta psikolojisine duyarlı teknik elemanlar yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Dünyanın en önemi sağlık sorunlarından biri kanserdir. Kanser tedavisi için kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Radyoterapi yöntemi, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılan ışınların ve etkilerinin anlaşılmasındaki güçlük dolayısıyla bu tedavilerin en farklı olanıdır. Radyoterapi lokal tedavi imkanı sunduğu için cerrahiden daha etkili, ağrısız ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Kanser tedavisinin alanında eğitimli uzmanlar tarafından uygulanması insan sağlığı açısından hayati önem taşır. Radyoterapi teknikeri, radyoterapi uygulamalarını uzmanların teşhis ve planlaması doğrultusunda hastaya uygulayan sağlık personelidir. Öğrencilere, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, onkoloji uzmanının direktif ve radyasyon fizikçisinin planlamasına göre tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, korunması ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa sürede ilgililere bildirilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.
Radyoterapi Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Tıbbi Radyofizik, Radyoterapiye Giriş, Radyolojik Anatomi, Radyoterapi Teknolojisi ve Aletleri, Radyasyon Onkolojisi, Tedavi Planlama ve Simülasyon, Tıbbi Radyobiyoloji gibi alan dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Radyoterapi Programından mezun olan öğrencilere ‘‘Radyoterapi Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Radyoterapi Teknikerleri resmi ve özel hastanelerin Onkoloji Kliniklerinde görev alabilirler. Radyoterapi Programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

X