Radyoterapi

Dr. Öğr. Üyesi İlkay YILDIRIM
Program Başkanı

Dünyanın en önemi sağlık sorunlarından biri kanserdir. Kanser tedavisi için kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Radyoterapi yöntemi, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılan ışınların ve etkilerinin anlaşılmasındaki güçlük dolayısıyla en farklı olanıdır.

Radyoterapi lokal tedavi imkanı sunduğu için cerrahiden daha etkili, ağrısız ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Kanser tedavisinin eğitimli uzmanlar tarafından uygulanması insan sağlığı açısından hayati önem taşır. Radyoterapi teknikeri, radyoterapi uygulamalarını uzmanların teşhis ve planlaması doğrultusunda hastaya uygulayan sağlık personelidir. Radyoterapi programının amacı, kanser tedavisinde onkoloji uzmanının yardımcısı olarak çalışacak yetkin ve sorumluluk sahibi teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, onkoloji uzmanının direktif ve radyasyon fizikçisinin planlamasına göre tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, korunması ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa sürede ilgililere bildirilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

Radyoterapi Programının amacı, kanser tedavisinde onkoloji uzmanının yardımcısı olarak çalışan, hastaya tedavisini uygulamada, cihazların bakımı korunması konusunda yetkin ve sorumluluk sahibi, hasta psikolojisine duyarlı teknik elemanlar yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Dünyanın en önemi sağlık sorunlarından biri kanserdir. Kanser tedavisi için kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Radyoterapi yöntemi, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılan ışınların ve etkilerinin anlaşılmasındaki güçlük dolayısıyla bu tedavilerin en farklı olanıdır. Radyoterapi lokal tedavi imkanı sunduğu için cerrahiden daha etkili, ağrısız ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Kanser tedavisinin alanında eğitimli uzmanlar tarafından uygulanması insan sağlığı açısından hayati önem taşır. Radyoterapi teknikeri, radyoterapi uygulamalarını uzmanların teşhis ve planlaması doğrultusunda hastaya uygulayan sağlık personelidir. Öğrencilere, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, onkoloji uzmanının direktif ve radyasyon fizikçisinin planlamasına göre tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, korunması ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa sürede ilgililere bildirilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.
Radyoterapi Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Tıbbi Radyofizik, Radyoterapiye Giriş, Radyolojik Anatomi, Radyoterapi Teknolojisi ve Aletleri, Radyasyon Onkolojisi, Tedavi Planlama ve Simülasyon, Tıbbi Radyobiyoloji gibi alan dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Radyoterapi Programından mezun olan öğrencilere ‘‘Radyoterapi Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Radyoterapi Teknikerleri resmi ve özel hastanelerin Onkoloji Kliniklerinde görev alabilirler. Radyoterapi Programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.