Diyaliz - Biruni Üniversitesi

Diyaliz

  Diyaliz


  Diyaliz tedavisi böbrek yetmezliği nedeniyle vücutta birikmiş üre , kreatinin vb toksik maddelerin ve aşırı suyun yarı geçirgen bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. İleri dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde kullanılır.Hemodiyaliz ve periton diyalizi olarak iki çeşit diyaliz yöntemi vardır. Hemodiyaliz tedavisi, bozulmuş böbrek işlevi nedeniyle vücutta biriken üremik toksinlerin ve suyun hemodiyaliz makinesi aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Diyaliz teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda,hemodiyaliz makinesine bağlanması gereken hastaların makineye bağlanmasını, tedavi sırasında ortaya çıkan komplikasyonların tedavisini ve diyalizin sonlandırılması işlemlerini yapar .Ayrıca hastaların genel durumunu ve hastalıklarıyla ilgili şikayetlerini takip eder. Hemodiyaliz makinesinin bakımını yapar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar. Hemodiyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur. Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir, hasta ve hasta yakınlarına bilgi verir, doktor direktifiyle hastaya verilen ilaçların kullanımını takip eder .

  Diyaliz Programının amacı diyaliz tedavisi gerektiren hastaların hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine bağlanması, komplikasyonlarının takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz makinesinin bakımını yapabilen, hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli teknik sağlık personeli yetiştirmektir.

  Amaç ve Kapsam

  Diyaliz tedavisi böbrek yetmezliği nedeniyle vücutta birikmiş üre, kreatinin vb toksik maddelerin ve aşırı suyun yarı geçirgen bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. İleri dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. Hemodiyaliz ve periton diyalizi olarak iki çeşit diyaliz yöntemi vardır. Hemodiyaliz tedavisi, bozulmuş böbrek işlevi nedeniyle vücutta biriken üremik toksinlerin ve suyun hemodiyaliz makinesi aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Diyaliz teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda hemodiyaliz makinesine bağlanması gereken hastaların makineye bağlanmasını, tedavi sırasında ortaya çıkan komplikasyonların tedavisini ve diyalizin sonlandırılması işlemlerini yapar. Ayrıca hastaların genel durumunu ve hastalıklarıyla ilgili şikayetlerini takip eder. Hemodiyaliz makinesinin bakımını yapar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar. Hemodiyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur. Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir, hasta ve hasta yakınlarına bilgi verir, doktor direktifiyle hastaya verilen ilaçların kullanımını takip eder. Diyaliz Programının amacı diyaliz tedavisi gerektiren hastaların hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine bağlanması, komplikasyonlarının takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz makinesinin bakımını yapabilen, hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli teknik sağlık personeli yetiştirmektir.

  Eğitim İçeriği ve Stajlar

  Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere temel olarak, Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Farmakoloji, Hemodiyaliz, Periton Diyalizi, İç Hastalıkları, Nefroloji, Cerrahi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, İlk Yardım, Psikiyatri, Bilgisayara Giriş, Laboratuvarlarımızda Diyaliz Uygulaması gibi dersler okutulmaktadır. Sağlık hizmet kuruluşlarında uygulamalı dersler verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için Kamu veya özel statülü diyaliz ünitelerinde 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Diyaliz Programından mezun olan öğrencilere ‘Diyaliz Teknikeri’ unvanı verilir. Diyaliz teknikerleri, herhangi bir sertifikasyona gerek olmadan, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde ve diyaliz ünitelerinde çalışabilirler. Ülkemizde hem özel diyaliz üniteleri hem de kamu hastanelerinin ve üniversitelerin diyaliz üniteleri yaygın şekilde hizmet vermektedir. Diyaliz Ön Lisans Programını başarı ile bitirenler Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:39