861. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik - Biruni Üniversitesi

861. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

  Ülkemizin coğrafi konumu ve artan nüfusu sebebiyle afet ve acil durumlar kaçınılmaz bir hal almıştır. Çeşitli afetlere maruz kalmış ve zarar görme derecesinin yüksek olduğu Türkiye’de, doğal olayların meydana gelmesiyle; genel bir sonuç olarak yaralanmalar, ölümler ve mal kayıplarına yol açan afetlerin yaşandığı bilinmektedir.

  Var olan tehlikelerin engellenmesi söz konusu olmasa da, afetlerin oluşturabileceği zararlar mümkün olan en düşük seviyeye indirilerek baş edebilme kapasitesinin artırılabileceği kabul edilen bir gerçektir. Felaketlerin insan yaşamı, mülkü ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri büyüktür ve hızla artmaktadır. Ayrıca zarar gören ve kaybolan hayatların bedelini hesaplamak olanaksızdır. Dünya üzerinde hiç bir bölge, tesis veya örgütün felaketlerden muaf olmadığı da bilincine varılması gereken bir konudur.

  Acil Durum ve Afet Yönetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği programlarını bünyesinde bulunduran Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümü ülkemizdeki tesisler, kurumlar ya da evlerdeki riskleri belirleyebilecek; olası riskleri en aza indirerek acil durum ve afetleri hem oluşmadan önce, hem oluştuğu esnada hem de sonrasında yönetebilecek personeller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Öğr. Gör. Emre AYDIN

  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

   


Son güncelleme tarihi 24 Mart 2023 Cum., saat 17:18