MYO | Diş Protez Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr. Nuray İSKEFLİ
Program Başkanı

Programın amacı, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak için diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Protez; kaybolan dişlerin ve dokuların, çiğneme fonksiyonlarını ve estetiğini yerine koyarken, mevcut dokuların da sağlığının korunmasına yardımcı olur. Diş protez teknikeri, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir. Programın amacı; diş hekimiyle uyumlu olarak hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki ve etik sorumluluğu olan, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip eden “Diş Protez Teknikerleri” yetiştirmektir. Program kapsamında öğrencilere; diş protez alanında temel bilgi ve donanıma sahip olma, protezle ilgili teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanabilme, diş protez alanıyla ilgili alet ve ekipmanı tanıma, diş sağlığı ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme, hijyen kurallarını uygulama bilgi ve becerisi öğretilmektedir.

 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
             
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
DPR101 Diş Morfolojisi 2 4 4 5 Z
AGM101 Araç Gereç ve Maddeler Bilgisi 2 0 2 5 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
DPR102 Hareketli Protezler 1 4 3 7 Z
DPR104 Maddeler Bilgisi 1 0 1 2 Z
DPR106 Sabit Protezler 1 4 3 6 S
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
STE102 Sterilizasyon Esasları 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
DPR201 Diş ve Protez Uygulamaları 0 8 4 8 Z
DPR203 Sabit Protezler II 2 0 2 4 Z
DPR205 Hareketli Protezler II 2 0 2 4 S
DPR207 Ortodonti 2 0 2 4 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
DPR202 Sabit ve Hareketli Protezlerde Laboratuvar Uygulamaları 0 8 4 8 Z
DPR204 Çene Yüz Protezleri 3 0 3 4 Z
DPR206 İnterokluzal Apareyler 1 2 2 4 Z
DPR208 Digital Teknolojiler CAD/CAM 2 0 2 2 S
DPR210 Tam Porselenler 2 0 2 2 S
DPR212 Diş Protez Laboratuarlarında Dezenfeksiyon 2 0 2 2 S
Toplam Kredi 30  
 
 

 

Yrd. Doç. Dr. Nuray İSKEFLİ

Diş Protez Teknolojisi

niskefli@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Mürüde YAZAN

Diş Protez Teknolojisi

myazan@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Diş Protez Teknolojisi Programının amacı, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak için diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Protez; kaybolan dişlerin ve dokuların, çiğneme fonksiyonlarını ve estetiğini yerine koyarken, mevcut dokuların da sağlığının korunmasına yardımcı olmak üzere yapılan apareydir. Diş Protez teknikeri, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir. Programın amacı; diş hekimiyle uyumlu olarak hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki ve etik sorumluluğu olan, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip eden “Diş Protez Teknikerleri” yetiştirmektir. Program kapsamında öğrencilere; diş protezalanında temel bilgi ve donanıma sahip olma, protezle ilgili teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanabilme, diş protez alanıyla ilgili alet ve ekipmanı tanıma, diş sağlığı ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme, hijyen kurallarını uygulama bilgi ve becerisi öğretilmektedir.
Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim süresince; diş morfolojisi, ortodonti, hareketli, sabit, porselen protezler, genel protez uygulamaları, sterilizasyon gibi teorik alan dersleri ve hastanelerde uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezunolabilmesi için kamu veya özel sağlıkkurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Programı bitiren öğrencilere ön lisan diploması ve “Diş Protez Teknikeri”unvanı verilir. Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında ya da özel diş protez laboratuvarlarında iş bulabilirler. Ayrıca isterlerse kendi diş laboratuvarlarını açabilirler.Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans Programınıbaşarı ile bitiren öğrenciler DikeyGeçiş Sınavı’nda başarılıoldukları takdirde; Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

X