MYO | Diş Protez Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Nuray İSKEFLİ
Program Başkanı

Programın amacı, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak için diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Protez; kaybolan dişlerin ve dokuların, çiğneme fonksiyonlarını ve estetiğini yerine koyarken, mevcut dokuların da sağlığının korunmasına yardımcı olur. Diş protez teknikeri, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir. Programın amacı; diş hekimiyle uyumlu olarak hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki ve etik sorumluluğu olan, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip eden “Diş Protez Teknikerleri” yetiştirmektir. Program kapsamında öğrencilere; diş protez alanında temel bilgi ve donanıma sahip olma, protezle ilgili teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanabilme, diş protez alanıyla ilgili alet ve ekipmanı tanıma, diş sağlığı ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme, hijyen kurallarını uygulama bilgi ve becerisi öğretilmektedir.

Diş Protez Teknolojisi Programının amacı, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak için diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Protez; kaybolan dişlerin ve dokuların, çiğneme fonksiyonlarını ve estetiğini yerine koyarken, mevcut dokuların da sağlığının korunmasına yardımcı olmak üzere yapılan apareydir. Diş Protez teknikeri, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir. Programın amacı; diş hekimiyle uyumlu olarak hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki ve etik sorumluluğu olan, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip eden “Diş Protez Teknikerleri” yetiştirmektir. Program kapsamında öğrencilere; diş protezalanında temel bilgi ve donanıma sahip olma, protezle ilgili teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanabilme, diş protez alanıyla ilgili alet ve ekipmanı tanıma, diş sağlığı ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme, hijyen kurallarını uygulama bilgi ve becerisi öğretilmektedir.
Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim süresince; diş morfolojisi, ortodonti, hareketli, sabit, porselen protezler, genel protez uygulamaları, sterilizasyon gibi teorik alan dersleri ve hastanelerde uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezunolabilmesi için kamu veya özel sağlıkkurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Programı bitiren öğrencilere ön lisan diploması ve “Diş Protez Teknikeri”unvanı verilir. Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında ya da özel diş protez laboratuvarlarında iş bulabilirler. Ayrıca isterlerse kendi diş laboratuvarlarını açabilirler.Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans Programınıbaşarı ile bitiren öğrenciler DikeyGeçiş Sınavı’nda başarılıoldukları takdirde; Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.