Eczane Hizmetleri - Biruni Üniversitesi

Eczane Hizmetleri

  Eczane Hizmetleri


  Eczane Hizmetleri programında, sağlık hizmeti verenler ve ilaç endüstrisindeki ilgili işlerde görev alabilecek, mesleki becerilere sahip ve yeniliklere açık teknikerlerin eczanelerde; gerekli ilaçların eczacı gözetiminde hazırlanması, hastalara ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumu ve satışında eczacılara yardımcı olmak üzere yardımcı sağlık personeli yetiştirilmektedir.

  Amaç ve Kapsam

  Toplum sağlığını yakından ilgilendiren akılcı ilaç kullanımında eczane teknikerlerinin üzerine düşen görev ve sorumluluklar, ilaç bilgilendirme açısından son derece önemlidir. Bu sebeple, tüm sağlık alanlarında olduğu gibi ilaç sektöründe de eğitimli sağlık personelinin istihdamı elzem bir hale gelmiştir. Eczanelerde ilaçların raflarda düzeninin sağlanması, kontrole tabi ilaçların gerektiği gibi saklanmasının temini, ilaç ve tıbbi ürünler hakkında gerekli bilgileri hastalara verebilmesi, eczacı gözetiminde eczane hizmetleri ile ilgili düzenli olarak kayıt tutması, gün sonu satılan ilaç ve malzemenin stok kontrolü konusunda eczacının bilgilendirilmesini sağlaması için gerekli teknik profesyonel personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Eğitim İçeriği ve Stajlar

  Eczane Hizmetleri Programının ilk yarıyılında yer alan dersler ağırlıklı olarak sağlık bilimlerinin temelini oluşturmaya yönelik derslerdir. İkinci yarıyıldan itibaren teorik ve uygulamalı olarak alana yönelik dersler verilmektedir. Alana yönelik derslerin kapsamında özellikle eczanelerde bulun ilaçlara yönelik ilaç bilgisi ve ilaç şekillerine ait dersler bulunup ilaç dışı ürünler olan medikal ürünler ve bitkisel ürünlere dair de dersler yer almaktadır. Öğrenciler iki dönem alan uygulamasına çıkmakta ve yaz stajı ile teorik derslerin pratik bilgiye entegrasyonu sağlanmaktadır. Staj uygulaması aynı zamanda sektöre girebilmek adına oldukça büyük önem taşımaktadır.

   Program Olanakları

  İlaç ve tıbbi ürünler ile ilgili mesleki bilgiler, teorik eğitimin yanı sıra laboratuvar uygulama dersleri ile desteklenmektedir. Öğrencinin mezuniyet aşamasına kadar yeterli deneyimi kazanma olanağı, eczane ve ilaç sektöründe yapılan stajlarla sağlanır. Mezun olan öğrenciler isterlerse ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

  Eczane Hizmetleri Programı Mezunlarının Sahip Olacağı Yetkinlikler:

  • Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olup, teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir,
  • Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda uygulama araç-gereçlerini ve yeni teknolojileri kullanabilir,
  • Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilir,
  • Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıt tutmak, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir,
  • Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilerek akılcı ilaç kullanımını toplumda yaygınlaştırabilir.

   

  İş ve Kariyer alanları:

  • Kamu ve özel eczanelerde,
  • Hastanelerde,
  • Medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında,
  • İlaç firmaları ve ilaç depolarında çalışabilirler.