Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Biruni Üniversitesi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri


  Sağlık bilimlerinin hızla gelişen uygulamaları ile birlikte modern laboratuvarların önemi gittikçe artmaktadır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hastalıkların teşhisinde, ayırıcı tanısında, tedavisinde ve takibinde hekime ve hastaya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tıbbi Laboratuvar Cihazları sağlık hizmet kuruluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

  Hekimlerin teşhiste işini kolaylaştırmanın yanında her biri yüksek maliyetli laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı için de laboratuvar teknisyeni önemli rol oynamaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı kurulmuştur. Programın amacı, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, doğru ve güvenilir sonuçlar verebilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

  Amaç ve Kapsam

  Son yıllarda sağlık bilimleri hızla gelişmekte ve buna paralel olarak da yeni uzmanlık alanları oluşmaktadır. Bu yeni uzmanlık alanlarından biri de tıbbi laboratuvar teknikleridir. Günümüzün tıbbi uygulamalarında modern laboratuvar tekniklerinin önemli yeri vardır. Çünkü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hastalıkların teşhisinde, ayırıcı tanısında ve takibinde hekime büyük kolaylıklar sağlar. Tıbbi Laboratuvar Cihazları sağlık hizmet kuruluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hekimlerin teşhiste işini kolaylaştırmanın yanında her biri yüksek maliyetli laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı için de laboratuvar teknisyeni önemli rol oynamaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı kurulmuştur. Programın amacı, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olanlar, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji, genetik ve adli tıp laboratuvarlarında, üniversite ya da araştırma enstitüsü laboratuvarlarında çalışabilecek donanıma sahiptirler.

  Eğitimin İçeriği ve Stajlar

  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Laboratuvar Kimyası, Laboratuvar Aletleri, Genel Biyokimya, Genel Biyoloji, Hematoloji, Laboratuvarda Güvenlik, Temel Laboratuvar Uygulamaları, İmmünolojik Yöntemler, Klinik Biyokimya, Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Hormon Biyokimyası, Histoloji ve Embriyoloji ve Moleküler Biyolojik Yöntemler gibi temel ve branş dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projelerine ek olarak, sektörden alınacak sosyal sorumluluk projeleri ile kariyerlerinde ilerleme imkânı sunulmaktadır.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan öğrencilere ‘Tıbbi Laboratuvar Teknikeri’ unvanı verilir. Mezunlar kamu ve özel statülü sağlık kurumlarında özellikle hastanelerde ve tıbbi laboratuvar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilirler. Tıbbi Laboratuvar programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:44