Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Öğr. Gör. Enver ÇIRACI
Program Başkanı

Sağlık bilimlerinin hızla gelişen uygulamaları ile birlikte modern laboratuvarların önemi gittikçe artmaktadır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hastalıkların teşhisinde, ayırıcı tanısında, tedavisinde ve takibinde hekime ve hastaya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tıbbi Laboratuvar Cihazları sağlık hizmet kuruluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Hekimlerin teşhiste işini kolaylaştırmanın yanında her biri yüksek maliyetli laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı için de laboratuvar teknisyeni önemli rol oynamaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı kurulmuştur. Programın amacı, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, doğru ve güvenilir sonuçlar verebilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
BYK101 Biyokimya 2 0 2 3 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TBG101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
TLT101 Laboratuvara Giriş 2 0 2 5 Z
ILB101 İletişim Becerileri 2 0 2 3 S
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
TLT102 Laboratuvar Aletleri 2 2 3 6 Z
TLT104 Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon 2 0 2 4 Z
TLT106 Genel Kimya 3 0 3 5 Z
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
STE102 Sterilizasyon Esasları 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
TLT201 Klinik Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Uygulamaları 2 2 3 7 Z
TLT203 Hematoloji ve Klinik Hematoloji 2 2 3 6 Z
TLT205 İmmunoloji ve Klinik İmmunoloji 2 0 2 4 Z
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
TLT202 Klinik Biyokimya ve Laboratuvar Uygulamaları 2 2 3 5 Z
TLT204 Parazitoloji ve Laboratuvar Uygulamaları 1 2 2 3 Z
TLT206 Patoloji ve Laboratuvar Uygulamaları 2 2 3 5 S
TLT208 Moleküler Biyolojik Yöntemler 2 0 2 3 Z
TLA202 Tıbbi Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30
 
 

 

Öğr. Gör. Buket ÇAKMAK

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

bcakmak@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Enver ÇIRACI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

eciraci@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Son yıllarda sağlık bilimleri hızla gelişmekte ve buna paralel olarak da yeni uzmanlık alanları oluşmaktadır. Bu yeni uzmanlık alanlarından biri de tıbbi laboratuvar teknikleridir. Günümüzün tıbbi uygulamalarında modern laboratuvar tekniklerinin önemli yeri vardır. Çünkü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hastalıkların teşhisinde, ayırıcı tanısında ve takibinde hekime büyük kolaylıklar sağlar. Tıbbi Laboratuvar Cihazları sağlık hizmet kuruluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hekimlerin teşhiste işini kolaylaştırmanın yanında her biri yüksek maliyetli laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı için de laboratuvar teknisyeni önemli rol oynamaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı kurulmuştur. Programın amacı, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olanlar, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji, genetik ve adli tıp laboratuvarlarında, üniversite ya da araştırma enstitüsü laboratuvarlarında çalışabilecek donanıma sahiptirler.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Laboratuvar Kimyası, Laboratuvar Aletleri, Genel Biyokimya, Genel Biyoloji, Hematoloji, Laboratuvarda Güvenlik, Temel Laboratuvar Uygulamaları, İmmünolojik Yöntemler, Klinik Biyokimya, Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Hormon Biyokimyası, Histoloji ve Embriyoloji ve Moleküler Biyolojik Yöntemler gibi temel ve branş dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projelerine ek olarak, sektörden alınacak sosyal sorumluluk projeleri ile kariyerlerinde ilerleme imkânı sunulmaktadır.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan öğrencilere ‘Tıbbi Laboratuvar Teknikeri’ unvanı verilir. Mezunlar kamu ve özel statülü sağlık kurumlarında özellikle hastanelerde ve tıbbi laboratuvar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilirler. Tıbbi Laboratuvar programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.

X