İlk ve Acil Yardım - Biruni Üniversitesi

İlk ve Acil Yardım

  İlk ve Acil Yardım


  Programın amacı; Hasta veya yaralı en yakın ve en uygun olan sağlık merkezine ulaştırılana kadar olan süreçte, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, ilk müdahaleleri yapılmış olan hasta ya da yaralıları ambulansla güvenli bir şekilde sağlık merkezlerine ulaşmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

  Sağlık sektörünün beklentiler ve ihtiyaç doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır.

  İlk ve Acil Yardım alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun olan öğrencilere ‘Paramedik’ ünvanı verilir. Paramedikler, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tanımlamak suretiyle hastaya ilk müdahele ve bu husustaki gereklilikleri yerine getirebilirler.

  Amaç ve Kapsam

  Hasta/yaralının en yakın ve en uygun olan sağlık merkezine ulaştırılana kadar olan süreçte, hasta/yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, ilk müdahaleleri yapılmış olan hasta ya da yaralıları donanımlı ambulansla güvenli bir şekilde sağlık merkezlerine ulaşmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sağlık sektörünün beklentiler ve ihtiyaç doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip ambulans ve acil bakım teknikeri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. İlk ve Acil Yardım alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun olan öğrencilere ‘‘Paramedik’’ unvanı verilir. Paramedikler, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tanımlamak suretiyle hastaya ilk müdahale ve bu husustaki gereklilikleri yerine getirebilirler.

  Eğitim Programı ve Stajlar

  Üniversitemizde; İlk ve Acil Yardım, Anatomi, Biyokimya, Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Hasta Bakımı, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Meslek Etiği, Acil Yardım ve Kurtarma, Acil Sağlık Hizmetleri ve Ekipmanları, Travma ve Resusitasyon, Temel Afet Bilgisi, Farmakoloji, Mesleki İngilizce, EKG Analizi, Sağlık Hukuku dersleri verilmektedir. Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Üniversite Hastanesi ile burs imkanları, staj ve uygulama odaklı eğitimi, proje uygulamaları ile alanında öncü sağlık personelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Acil olarak nitelendirilen vaka sayısının ve sağlık sektörüne son dönemlerde verilen önemin arttığı göz önüne alındığında söz konusu alandaki istihdam imkanlarının artacağı açıkça gözükmektedir. Mezunların neredeyse tamamının Devlet sektöründe çalışmaya başladığı günümüzde, mezunlarımız 112 birimlerinde, özel Ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından da yararlanabilmektedir. Dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık bölümler arasında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:42