MYO | İş Ve Uğraşı Terapisi

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Taha DEMİR

Program Başkanı

Programın amacı, normal fonksiyonları kısıtlı bireylerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşama aktif katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamak için sağlık personeli yetiştirmektir.

Iş ve uğraşı terapistliği; yaşlılar, engelliler, ruhsal açıdan yardıma ihtiyacı olanlar, sokak çocukları, madde bağımlıları gibi gerek fiziksel, gerek zihinsel olarak yaşam aktivitesine doğrudan katılamayan bireylerin toplumsal hayata adaptasyonunu sağlayan bir sağlık alanıdır. Iş ve uğraşı terapisistleri bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal alanları kapsayan eğitim alırlar.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
HSB101 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 5 Z
GYA101 Günlük Yaşam Aktiviteleri 2 0 2 5 Z
PSG101 Psikolojiye Giriş 2 0 2 3 S
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
ISU102 İş Uğraşı Uygulamaları ve Prensipleri I 2 2 3 7 Z
ISU104 Dezavantajlı Bireylerde İletişim 2 0 2 2 S
ORP102 Ortez ve Protez 2 0 2 4 Z
BKI102 Biyomekanik-Kinezyoloji 3 0 3 5 Z
SYG102 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
ISU201 İş Uğraşı Uygulamaları ve Prensipleri II 2 2 3 6 Z
ISU203 İş Uğraşı Tedavisinde Rekreasyon 1 2 2 5 Z
TTR201 Toplum Temelli Rehabilitasyon 2 0 2 4 Z
SSG201 Sağlık Sektöründe Girişimcilik 2 0 2 2 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
ISU202 İş ve Uğraşı Terapisi Uygulamaları 0 8 4 8 Z
ISU204 Probleme Dayalı İş ve Uğraşı Uygulamaları 1 2 2 4 Z
ISU206 Nörogelişimsel Bozukluklar 3 0 3 4 S
SHM202 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
 
 

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Taha DEMİR

İş ve Uğraşı Terapisi

mdemir@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Filiz KARALAR

İş ve Uğraşı Terapisi

fkaralar@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Osman Eren KARPUZOĞLU

İş ve Uğraşı Terapisi

okarpuzoglu@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


İş ve Uğraşı Terapisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. İş Uğraşı teknikerlerinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Aktivitelerinde bağımsız olmalarını sağlamaktır. İş uğraşı teknikerleri, ergoterapistler ile birlikte bireylerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.
İş uğraşı teknikerleri, 6225 sayılı kanunda kendilerine verilen meslek tanımına göre; “Meslek yüksekokullarının iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist) gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir.” şeklinde tanımlanır. Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, İletişim, İş ve Uğraşı Terapisi Uygulamaları ve Prensipleri, Koruyucu Ergoterapi gibi dersler alan öğrenciler, sağlık alanında yetkin, profesyonel bakış açısıyla insanlara hizmet etmeyi hedeflemektedir. İş ve uğraşı teknikerleri dezavantajlı bireylere amaçlı ve anlamlı aktiviteler yaptırmak için Hastaneler, Huzurevleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, Kreşler, Duyu Bütünleme Merkezleri, Hippoterapi merkezleri ve Zayıflama merkezlerinde çalışabilirler. İş ve Uğraşı Terapisi Teknikerleri, engellilerin kullanımına uygun adaptif araç gereçleri tanır, tavsiye eder. Engelliler, yaşlılar ve çocuklara uygun çevre düzenlemeleri yapar. Yaşlıların yaşam kalitelerinin artması amacıyla kognitif aktiviteler hazırlar. Tüm dezavantajlı grupların kazalara karşı korunmaları amacıyla denge aktiviteleri uygular. Günlük yaşama tekrar dönüş konusunda günlük yaşam aktiviteleri eğitimi verir.
İş Uğraşı teknikerleri, Engelliler, Kimsesiz Çocuklar, Şiddet gören Kadınlar, Yaşlılar, Gaziler, Mülteciler ve topluma katılım konusunda problem yaşayan diğer gruplar ile çalışırlar. İş Uğraşı Terapisi teknikerliği bölümü YGS-1 puanı ile öğrenci alan 2 yıllık bir bölümdür. İş ve uğraşı teknikerleri, uygulama derslerinde iş uğraşı terapisi, çevresel düzenlemeler, kognitif beceriler, ince motor beceriler, düşme karşıtı aktiviteler, sanatsal aktiviteler, adaptif cihazlar konusunda pratik eğitim alırlar ve uygulamalar yaparlar. Kazandıkları bu becerileri yıl içindeki 30 iş gününde staj alarak pekiştirirler. Öğrencilerimiz farklı ihtiyaçları olan hastalarda değerlendirme, tedavi ve takip süreçlerinde ilgili hekim ve ergoterapistler ile birlikte çalışırlar. İş ve Uğraşı terapisi teknikeri öğrenciler, DGS sınavında aldıkları puanlar ile Fizyoterapi Rehabilitasyon, Ergoterapi ve Hemşirelik bölümlerinde eğitim alabilirler.

X