İş Ve Uğraşı Terapisi - Biruni Üniversitesi

İş Ve Uğraşı Terapisi

  İş Ve Uğraşı Terapisi


  Programın amacı, normal fonksiyonları kısıtlı bireylerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşama aktif katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamak için sağlık personeli yetiştirmektir.

  Iş ve uğraşı terapistliği; yaşlılar, engelliler, ruhsal açıdan yardıma ihtiyacı olanlar, sokak çocukları, madde bağımlıları gibi gerek fiziksel, gerek zihinsel olarak yaşam aktivitesine doğrudan katılamayan bireylerin toplumsal hayata adaptasyonunu sağlayan bir sağlık alanıdır. Iş ve uğraşı terapisistleri bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal alanları kapsayan eğitim alırlar.

  Amaç ve Kapsam

  İş ve Uğraşı Terapisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. İş Uğraşı teknikerlerinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Aktivitelerinde bağımsız olmalarını sağlamaktır. İş uğraşı teknikerleri, ergoterapistler ile birlikte bireylerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

  Eğitimin İçeriği ve Stajlar

  İş uğraşı teknikerleri, 6225 sayılı kanunda kendilerine verilen meslek tanımına göre; “Meslek yüksekokullarının iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist) gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir.” şeklinde tanımlanır. Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, İletişim, İş ve Uğraşı Terapisi Uygulamaları ve Prensipleri, Koruyucu Ergoterapi gibi dersler alan öğrenciler, sağlık alanında yetkin, profesyonel bakış açısıyla insanlara hizmet etmeyi hedeflemektedir. İş ve uğraşı teknikerleri dezavantajlı bireylere amaçlı ve anlamlı aktiviteler yaptırmak için Hastaneler, Huzurevleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, Kreşler, Duyu Bütünleme Merkezleri, Hippoterapi merkezleri ve Zayıflama merkezlerinde çalışabilirler. İş ve Uğraşı Terapisi Teknikerleri, engellilerin kullanımına uygun adaptif araç gereçleri tanır, tavsiye eder. Engelliler, yaşlılar ve çocuklara uygun çevre düzenlemeleri yapar. Yaşlıların yaşam kalitelerinin artması amacıyla kognitif aktiviteler hazırlar. Tüm dezavantajlı grupların kazalara karşı korunmaları amacıyla denge aktiviteleri uygular. Günlük yaşama tekrar dönüş konusunda günlük yaşam aktiviteleri eğitimi verir.

  İş ve Kariyer Olanakları

  İş Uğraşı teknikerleri, Engelliler, Kimsesiz Çocuklar, Şiddet gören Kadınlar, Yaşlılar, Gaziler, Mülteciler ve topluma katılım konusunda problem yaşayan diğer gruplar ile çalışırlar. İş Uğraşı Terapisi teknikerliği bölümü YGS-1 puanı ile öğrenci alan 2 yıllık bir bölümdür. İş ve uğraşı teknikerleri, uygulama derslerinde iş uğraşı terapisi, çevresel düzenlemeler, kognitif beceriler, ince motor beceriler, düşme karşıtı aktiviteler, sanatsal aktiviteler, adaptif cihazlar konusunda pratik eğitim alırlar ve uygulamalar yaparlar. Kazandıkları bu becerileri yıl içindeki 30 iş gününde staj alarak pekiştirirler. Öğrencilerimiz farklı ihtiyaçları olan hastalarda değerlendirme, tedavi ve takip süreçlerinde ilgili hekim ve ergoterapistler ile birlikte çalışırlar. İş ve Uğraşı terapisi teknikeri öğrenciler, DGS sınavında aldıkları puanlar ile Fizyoterapi Rehabilitasyon, Ergoterapi ve Hemşirelik bölümlerinde eğitim alabilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:42