MYO | İş Sağlığı Ve Güvenliği

Doç. Dr. Önder TESKİN
Program Başkanı

Iş Sağlığı ve Güvenliği Programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan, işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte personel yetiştirmektir.

Ülkemizdeki Işçi Sağlığı ve Iş Güvenliği uzman ve teknikeri adedi çok yetersizdir. Temmuz 2016’dan itibaren tüm işyerlerine (kamu dâhil) iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanacağı düşünüldüğünde iş ve işçi güvenliği uzmanına ve teknikerine olan ihtiyaç daha da artacaktır. Programın amacı, ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte, yetkinlikte ve yeterlilikte“Iş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri” yetiştirmektir.

Bu programda, -Işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayabilen, -Meslek etiğine uygun davranabilen, -Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm önlemleri alabilen, -Çalıştığı kurumun karşılaştığı riskleri analiz edebilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, -Işçi sağlığı ve Iş güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
HSE101 İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 4 0 4 6 Z
HSE103 Ergonomi 3 0 3 6 Z
HSE105 Genel Kimya 2 0 2 4 Z
THU101 Temel Hukuk 2 0 2 4 Z
MAT101 Genel Matematik 1 0 1 2 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
             
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
HSE102 Risk Yönetimi ve Değerlendirme 2 2 3 6 Z
HSE104 Kimyasallar ve Tehlikeleri 3 0 3 5 Z
HSE106 Bina Yönetim Sistemleri 2 0 2 4 Z
HSE108 Acil Durum Yönetimi 4 0 4 6 S
Toplam Kredi 30  
             
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
HSE201 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 5 0 5 8 Z
HSE203 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 6 Z
HSE205 İş Hijyeni 2 0 2 3 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2
Toplam Kredi 30  
             
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
HSE202 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 4 0 4 6 Z
HSE204 Makine ve Teçhizatta İşçi Sağlığı 4 0 4 5 Z
HSE206 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 2 0 2 3 S
HSE208 Risk Etmenleri 2 0 2 3 S
HSE210 Arama ve Kurtarma Bilgisi 2 0 2 3 S
HSE212 Elektrikle Çalışmalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Prof. Dr. Abdullah ALTINTAŞ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

aaltintas@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Doç. Dr. Önder TESKİN

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

oteskin@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Doç. Dr. Mehmet Nuri BODAKÇI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

mbodakci@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Aslan AYKUT

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

aaykut@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Sedat KARABULUT

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Hande ERGİN

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

hergin@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


İş Sağlığı ve Güvenliği Programının amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan, işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte personel yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Ülkemizdeki İşçi Sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ve teknikeri adedi çok yetersizdir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yasal zorunluluğu olan İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu kademeli olarak bütün işyerlerinde devreye girmektedir ve bu durumda iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ve teknikerine olan ihtiyaç daha da artacaktır. Programın amacı, ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte, yetkinlikte ve yeterlilikte “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri” yetiştirmektir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş güvenliği uzmanlık sınavı eğitimlerine ve sınavına katılarak C Sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkına sahiptir. Bu programda, -İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayabilen, -Meslek etiğine uygun davranabilen, -Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm önlemleri alabilen, -Çalıştığı kurumun karşılaştığı riskleri analiz edebilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, -İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.
Genel Kimya, Genel, Matematik, İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, Ergonomi, Temel Hukuk, İletişim Becerileri, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirme, Bina Yönetim Sistemleri, Acil Durum Yönetimi, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hijyeni, İlkyardım, Makine ve Teçhizatta İş Güvenliği, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Yangından Korunma Yöntemleri, Arama ve Kurtarma Bilgisi, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Okulumuz sanayinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sektörün beklentilerine uygun bilgi ve beceriye sahip, temel bilgileri sağlam, araştırmacı, analitik düşünebilen, meslek etiğini benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, grup çalışmalarına yatkın ve çalışkan bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.
Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile: İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümüne devam edebilirler.

X