İş Sağlığı Ve Güvenliği - Biruni Üniversitesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği

  İş Sağlığı Ve Güvenliği


  Iş Sağlığı ve Güvenliği Programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan, işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte personel yetiştirmektir.

  Ülkemizdeki Işçi Sağlığı ve Iş Güvenliği uzman ve teknikeri adedi çok yetersizdir. Temmuz 2016’dan itibaren tüm işyerlerine (kamu dâhil) iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanacağı düşünüldüğünde iş ve işçi güvenliği uzmanına ve teknikerine olan ihtiyaç daha da artacaktır. Programın amacı, ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte, yetkinlikte ve yeterlilikte“Iş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri” yetiştirmektir.

  Bu programda, -Işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayabilen, -Meslek etiğine uygun davranabilen, -Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm önlemleri alabilen, -Çalıştığı kurumun karşılaştığı riskleri analiz edebilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, -Işçi sağlığı ve Iş güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

  Amaç ve Kapsam

  Ülkemizdeki İşçi Sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ve teknikeri adedi çok yetersizdir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yasal zorunluluğu olan İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu kademeli olarak bütün işyerlerinde devreye girmektedir ve bu durumda iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ve teknikerine olan ihtiyaç daha da artacaktır. Programın amacı, ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte, yetkinlikte ve yeterlilikte “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri” yetiştirmektir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş güvenliği uzmanlık sınavı eğitimlerine ve sınavına katılarak C Sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkına sahiptir. Bu programda, -İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayabilen, -Meslek etiğine uygun davranabilen, -Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm önlemleri alabilen, -Çalıştığı kurumun karşılaştığı riskleri analiz edebilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, -İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

  Eğitimin İçeriği ve Stajlar

  Genel Kimya, Genel, Matematik, İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, Ergonomi, Temel Hukuk, İletişim Becerileri, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirme, Bina Yönetim Sistemleri, Acil Durum Yönetimi, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hijyeni, İlkyardım, Makine ve Teçhizatta İş Güvenliği, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Yangından Korunma Yöntemleri, Arama ve Kurtarma Bilgisi, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Okulumuz sanayinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sektörün beklentilerine uygun bilgi ve beceriye sahip, temel bilgileri sağlam, araştırmacı, analitik düşünebilen, meslek etiğini benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, grup çalışmalarına yatkın ve çalışkan bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile: İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümüne devam edebilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:42