MYO – Ameliyathane Hizmetleri

Öğr. Gör. Mehmet Alper ÖZTÜRK

Program Başkanı

Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece, ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathaneyi ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri ameliyata hazırlayabilecek, ayrıca cerraha, anesteziste ve hemşireye asistanlık yapabilecek, donanımlı ameliyathane teknikeri yetiştirmeyi amaçlar.

Ameliyathane Teknikeri, sorumlu oldukları uzmanlarla birlikte, ameliyat öncesinde, ameliyat malzemelerini ve araç gereçleri hazırlayan, ameliyat boyunca bu aletlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve ameliyat sonrasında da bunların sterilizasyonu sağlayan, bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması görevini üstlenen kişidir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI
             
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
BYK101 Biyokimya  2 0 2 3 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
AMH101 Ameliyathane Hizmetlerine Giriş 2 0 2 4 Z
ILB101 İletişim Becerileri 2 0 2 3 S
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
AMH102 Ameliyathane Uygulamaları I 2 4 4 5 Z
AMH104 Ameliyathane Teknolojileri 2 0 2 3 Z
AMH106 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 4 Z
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
STE102 Sterilizasyon Esasları 1 0 1 3 S
HSP102 Hasta Psikolojisi 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
AMH201 Ameliyathane Uygulamaları II 3 8 7 8 Z
AMH203 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II 3 0 3 5 Z
YBU201 Yoğun Bakım Uygulamaları 2 0 2 2 Z
SHY201 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 0 2 2 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
AMH202 Ameliyathane Uygulamaları III 2 8 6 12 Z
SBE202 Sağlıkta Beslenme İlkeleri 2 0 2 4 S
FAR202 Farmakoloji 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Yrd. Doç. Dr. Hanifi ÖNALAN

Ameliyathane Hizmetleri

honalan@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper ÖZTÜRK

Ameliyathane Hizmetleri

mozturk@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Nuriye ÜNSEL

Ameliyathane Hizmetleri

nunsel@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Mahmure AYGÜN

Ameliyathane Hizmetleri

maygun@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı, ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece, ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathaneyi ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri ameliyata hazırlayabilecek, ayrıca cerraha, anesteziste ve hemşireye asistanlık yapabilecek, donanımlı ameliyathane teknikeri yetiştirmeyi amaçlar. Ameliyathane Teknikeri, sorumlu oldukları uzmanlarla birlikte, ameliyat öncesinde, ameliyat malzemelerini ve araç gereçleri hazırlayan, ameliyat boyunca bu aletlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve ameliyat sonrasında da bunların sterilizasyonu sağlayan, bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması görevini üstlenen kişidir.
Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim süresince, Ameliyathane Teknolojisi, Ameliyathane Uygulamaları, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Sterilizasyon Esasları, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi-Reanimasyon ve Uygulamaları gibi teorik alan dersleri ve hastanelerde uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Programda yer alan teorik ve uygulamalı dersler ile stajların tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘Ameliyathane Teknikeri’ unvanı verilmektedir. Mezunlar kamu kurumları veya özel sağlık merkezleri bünyesindeki ameliyathane ünitelerinde görev yapabilmektedirler. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimlerine devam edebilirler.

X