MYO – Ameliyathane Hizmetleri

Öğr. Gör. Mehmet Alper ÖZTÜRK

Program Başkanı

Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece, ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathaneyi ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri ameliyata hazırlayabilecek, ayrıca cerraha, anesteziste ve hemşireye asistanlık yapabilecek, donanımlı ameliyathane teknikeri yetiştirmeyi amaçlar.

Ameliyathane Teknikeri, sorumlu oldukları uzmanlarla birlikte, ameliyat öncesinde, ameliyat malzemelerini ve araç gereçleri hazırlayan, ameliyat boyunca bu aletlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve ameliyat sonrasında da bunların sterilizasyonu sağlayan, bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması görevini üstlenen kişidir.

Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı, ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece, ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathaneyi ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri ameliyata hazırlayabilecek, ayrıca cerraha, anesteziste ve hemşireye asistanlık yapabilecek, donanımlı ameliyathane teknikeri yetiştirmeyi amaçlar. Ameliyathane Teknikeri, sorumlu oldukları uzmanlarla birlikte, ameliyat öncesinde, ameliyat malzemelerini ve araç gereçleri hazırlayan, ameliyat boyunca bu aletlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve ameliyat sonrasında da bunların sterilizasyonu sağlayan, bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması görevini üstlenen kişidir.
Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim süresince, Ameliyathane Teknolojisi, Ameliyathane Uygulamaları, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Sterilizasyon Esasları, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi-Reanimasyon ve Uygulamaları gibi teorik alan dersleri ve hastanelerde uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Programda yer alan teorik ve uygulamalı dersler ile stajların tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘Ameliyathane Teknikeri’ unvanı verilmektedir. Mezunlar kamu kurumları veya özel sağlık merkezleri bünyesindeki ameliyathane ünitelerinde görev yapabilmektedirler. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimlerine devam edebilirler.