Ameliyathane Hizmetleri - Biruni Üniversitesi

Ameliyathane Hizmetleri

  Ameliyathane Hizmetleri


  Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece, ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathaneyi ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri ameliyata hazırlayabilecek, ayrıca cerraha, anesteziste ve hemşireye asistanlık yapabilecek, donanımlı ameliyathane teknikeri yetiştirmeyi amaçlar.
  Ameliyathane Teknikeri, sorumlu oldukları uzmanlarla birlikte, ameliyat öncesinde, ameliyat malzemelerini ve araç gereçleri hazırlayan, ameliyat boyunca bu aletlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve ameliyat sonrasında da bunların sterilizasyonu sağlayan, bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması görevini üstlenen kişidir.

  Amaç ve Kapsam

  Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece, ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathaneyi ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri ameliyata hazırlayabilecek, ayrıca cerraha, anesteziste ve hemşireye asistanlık yapabilecek, donanımlı ameliyathane teknikeri yetiştirmeyi amaçlar. Ameliyathane Teknikeri, sorumlu oldukları uzmanlarla birlikte, ameliyat öncesinde, ameliyat malzemelerini ve araç gereçleri hazırlayan, ameliyat boyunca bu aletlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve ameliyat sonrasında da bunların sterilizasyonu sağlayan, bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması görevini üstlenen kişidir.

  Eğitimin İçeriği ve Stajlar

  Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim süresince, Ameliyathane Teknolojisi, Ameliyathane Uygulamaları, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Sterilizasyon Esasları, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi-Reanimasyon ve Uygulamaları gibi teorik alan dersleri ve hastanelerde uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.

  İş ve Kariyer Olanakları

  Programda yer alan teorik ve uygulamalı dersler ile stajların tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘Ameliyathane Teknikeri’ unvanı verilmektedir. Mezunlar kamu kurumları veya özel sağlık merkezleri bünyesindeki ameliyathane ünitelerinde görev yapabilmektedirler. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimlerine devam edebilirler.


Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2021 Pts., saat 16:38