Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd. Doç. Dr. Betül Börkü UYSAL

Program Başkanı

Tıbbi sekreterlik, son yıllarda özellikle ülkemizde sağlık sektörünün gelişmesi nedeniyle nitelikli personel ihtiyacı doğmasından dolayı giderek önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu olan personeller haline gelmiştir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayacak programımızın bu doğrultuda misyonu da bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmek ve sürdürmektir.

Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu öğrenme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik olan eğitim programımız, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede programın amacı, sağlık kurumlarında sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt süreçlerini yürütebilen, tıbbi, idari ve arşiv düzenleyip, geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
TDS101 Tıbbi Dokümantasyon I 4 0 4 5 Z
TDS103 Mesleki Yazışma Teknikleri 3 0 3 5 Z
TDS105 Sağlık Hizmetleri ve İşletmeleri 2 0 2 3 Z
TDS107 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 3 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
TDS102 Tıbbi Dokümantasyon II 4 0 4 5 Z
TDS104 On Parmak Yazım Teknikleri I 2 2 3 4 Z
TDS106 Hastane Otomasyonu 2 4 4 5 Z
TDS108 Büro Yönetimi I 2 0 2 4 Z
HSP102 Hasta Psikolojisi 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
TDS201 On Parmak Yazım Teknikleri II 2 2 3 7 Z
TDS203 Tıbbi Dokümantasyon III 2 0 2 4 Z
TDS205 Büro Yönetimi II 2 0 2 4 Z
SHY201 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 0 2 2 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
TDS202 Tıbbi Dokümantasyon IV 2 0 2 4 Z
TDS204 Güzel Konuşma ve Diksiyon 2 0 2 3 Z
TDS206 Tıp Kütüphaneciliği 2 0 2 4 S
SHM202 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 2 0 2 3 S
HIY202 Hasta İlişkileri Yönetimi 2 0 2 2 S
DVB202 Davranış Bilimleri 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30
 
 

 

Yrd. Doç. Dr. Betül BÖRKÜ UYSAL

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

buysal@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Elif BAKKAL

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

ebakkal@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Tuğçe Nuriye ŞANCI

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

tsanci@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir. Ülkemizde Sağlık Hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere eğitim yoluyla sektörde istihdam edilme imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.
Eğitim süresi 2 yıl olup programı başarıyla bitirenlere önlisans diploması ve “Tıbbi Sekreter” unvanı verilmektedir. Birinci yılın sonunda özel ya da resmi sağlık kurumlarında 30 işgünü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmak için öğrencilere temel dersler ve Anatomi, Tıbbı Terminoloji, Büro Yönetimi, Halk Sağlığı, Hasta İlişkileri Yönetimi, Tıbbı Dokümantasyon-I, Sağlık İletişimi, Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Hastane Otomasyonu, İlkyardım gibi dersler okutulmaktadır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

X