Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Prof. Dr. Mustafa UÇAR

Program Başkanı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının amacı, iktisat ve işletme bilgisinin yanı sıra sosyo-psikolojik hizmetler de dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla sağlık kurumları işletmeciliği alanında uzmanlar yetiştirmek, ülkede bu alanda önemli bir ihtiyaç olan kalitede rekabet edebilecek donanımın gerektirdiği eğitimi vermek, öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda yeterli uygulamalarla deneyim kazandırmak ve gerekli olan sosyal güvenlik hukuku ve sağlık mevzuatı konularında bilgi birikimi kazandırmaktır.
Program mezunlarına sağlık kurumlarını yönetebilmek için gerekli olan disiplinler arası bütüncül yaklaşım kazandırarak, sağlık kurumlarını kaliteli hizmet veren, ekonomik anlamda da başarılı ve kalitede rekabet edebilen bir işletmecilik anlayışı ile işletmelerini sağlayacaktır. Böylece evrensel kalitede yetişecek olan öğrencilerin, ülkemizde ve tüm dünyada büyümekte olan bu sektörde istihdamını kolaylaştıracaktır. Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri, ülkemizde ve tüm dünyada gelişmekte olan bir alandır.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim süresince, sağlık ekonomisi, sağlık kurumların muhasebe, sağlık kurumları yönetimi, sağlık sektöründe kaynak planlama, insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında kalite yönetimi, sağlık sigortacılığı, performans yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama dersleri verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler, kamu hastanelerinde, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimlerine devam edebilirler.

X