Podoloji

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DUYSAK

Program Başkanı

Programın amacı; ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet verecek olan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Ülkemizde, 26.4.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6225 sayılı kanuna göre Podolog, “Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programı’ndan mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu vb. gibi “ilgili” alanlarından mezun olmuş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programında öğrenim görmüş (Önlisans diplomasına sahip) kişiler Podolog ünvanını kullanabilir.

Podologların, ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev almak, sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapmak ve bu konuda eğitim vermek ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapmak, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde yer almak gibi görevleri bulunmaktadır.

Podoloji Programının amacı, ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet verecek olan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Ülkemizde, 26.4.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6225 sayılı kanuna göre Podolog, “Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programı’ndan mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu vb. gibi “ilgili” alanlarından mezun olmuş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programında öğrenim görmüş (Ön lisans diplomasına sahip) kişiler Podolog unvanını kullanabilir. Podologların, ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev almak, sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapmak ve bu konuda eğitim vermek ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapmak, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde yer almak gibi görevleri bulunmaktadır.
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. İlk yılda, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, tıbbi mikrobiyoloji gibi konuların yanı sıra podolojiyle ilgili temel teorik bilgileri içeren kuramsal dersler verilecektir. Program, tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi, ayak ortopedisi, alt ekstremite nörolojisi, diyabet ve ayak sağlığı, ayak deri hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları gibi ilgili klinik branşların teorik dersleriyle devam edecektir. Programın ikinci yılında, ortez-protez, diyabet ve ayak sağlığı gibi teorik derslerin yanı sıra, ağırlıklı olarak podolojik uygulamalardaki bilgi ve becerileri ileri düzeyde arttırmaya yönelik pratik dersler sürdürülecektir.
Programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel hastanelerde ‘Podoloji Teknikeri’ unvanıyla çalışabilirler. Masaj ve güzellik/fitness merkezlerinde ve ayak sağlığı/yürüme ile ilgili cihaz ve eşya üreten firmaların üretim tesislerinin satış ve yönetiminde görev alabilirler. Podoloji ülkemizde yeni kabul edilmiş bir meslek olduğu için podologların önünde büyük bir kariyer olanağı vardır.