Podoloji

Yrd. Doç. Dr. Sibel DUYSAK

Program Başkanı

Programın amacı; ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet verecek olan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Ülkemizde, 26.4.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6225 sayılı kanuna göre Podolog, “Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programı’ndan mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu vb. gibi “ilgili” alanlarından mezun olmuş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programında öğrenim görmüş (Önlisans diplomasına sahip) kişiler Podolog ünvanını kullanabilir.

Podologların, ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev almak, sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapmak ve bu konuda eğitim vermek ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapmak, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde yer almak gibi görevleri bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
PODOLOJİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
TMK101 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
PDL101 Podolojiye Giriş 2 0 2 5 Z
PDL103 Masaj ve Hidroterapi 1 2 2 5 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
PDL102 Podolojide Klinik Bilimler 2 0 2 6 Z
PDL104 Alt Ekstremite Anatomisi ve Nörolojisi 2 0 2 6 S
PDL106 Podolojide Dermatoloji 2 0 2 6 S
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
PDL201 Podoloji Uygulamaları I 0 8 4 8 Z
PDL203 Diyabet ve Ayak Sağlığı 2 2 3 3 Z
PDL205 Alt Ekstremite Ortez ve Protez Yaklaşımları 2 2 3 3 Z
PDL207 Radyoloji 1 0 1 3 Z
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
PDL202 Podoloji Uygulamaları II 0 8 4 8 Z
PDL204 Podolojide Bandaj ve Pansumanlar Bilgisi 3 0 3 6 Z
PDL206 Podolojide Ortoniksi Yöntemleri 0 4 2 3 Z
ISL202 İşletme Yönetimi 2 0 2 2 S
FRM202 Farmakoloji 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Yrd. Doç. Dr. Esra AZMAN

Podoloji

eazman@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Halil CAN

Podoloji

hcan@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Eda MERTOĞLU

Podoloji

emertoglu@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Podoloji Programının amacı, ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet verecek olan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Ülkemizde, 26.4.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6225 sayılı kanuna göre Podolog, “Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programı’ndan mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu vb. gibi “ilgili” alanlarından mezun olmuş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programında öğrenim görmüş (Ön lisans diplomasına sahip) kişiler Podolog unvanını kullanabilir. Podologların, ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev almak, sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapmak ve bu konuda eğitim vermek ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapmak, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde yer almak gibi görevleri bulunmaktadır.
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. İlk yılda, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, tıbbi mikrobiyoloji gibi konuların yanı sıra podolojiyle ilgili temel teorik bilgileri içeren kuramsal dersler verilecektir. Program, tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi, ayak ortopedisi, alt ekstremite nörolojisi, diyabet ve ayak sağlığı, ayak deri hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları gibi ilgili klinik branşların teorik dersleriyle devam edecektir. Programın ikinci yılında, ortez-protez, diyabet ve ayak sağlığı gibi teorik derslerin yanı sıra, ağırlıklı olarak podolojik uygulamalardaki bilgi ve becerileri ileri düzeyde arttırmaya yönelik pratik dersler sürdürülecektir.
Programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel hastanelerde ‘Podoloji Teknikeri’ unvanıyla çalışabilirler. Masaj ve güzellik/fitness merkezlerinde ve ayak sağlığı/yürüme ile ilgili cihaz ve eşya üreten firmaların üretim tesislerinin satış ve yönetiminde görev alabilirler. Podoloji ülkemizde yeni kabul edilmiş bir meslek olduğu için podologların önünde büyük bir kariyer olanağı vardır.

X