MYO | Tıbbi Aromatik Bitkiler

Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR
Program Başkanı

Türkiye etnobotanik açısından zengin, doğal coğrafyası içerisinde çok sayıda tıbbi ve aromatik nitelik taşıyan bitkinin yetiştiği bir ülke özelliği taşımaktadır. Bu programın amacı;  ilaç, kozmetik ve gıda endüstrisi açısından ekonomik değer taşıyan tıbbi ve aromatik bitkilerin bilimsel ölçütlerde üretimi, bu ürünlerin kalite kontrolleri, saklanması, pazarlanmasına yönelik yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu veya özel sektörün başta Ar-Ge’de çalışmak üzere personel gereksinimi karşılayabilecek nitelikte teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.


X