MYO | Perfüzyon Teknikleri

Doç. Dr. Hakan UÇAR

Program Başkanı

Günümüzde tüm dünyada kalp ve damar hastalıkları sonucu ölümler ilk sıralarda yer almaktadır. Kalp ve damar hastalıkları için yapılan ameliyatlar kalp – akciğer pompası ile gerçekleştirilmektedir.

Bu pompa sistemi ile kalp ameliyatı sırasında kalp ve akciğerler devre dışı bırakıldıktan sonra tüm dokulara sentetik hatlarla kan gönderilerek hasta yaşamı sürdürülmektedir. Bu cihazların kullanımıyla hastalar yaşama dönebilmekte veya kalp nakline hazırlanarak yaşam şanslarını devam ettirebilmektedir. Bundan dolayı kalp – akciğer pompası ve destekleyici cihazların hazırlanması, kullanılması ve fonksiyonun devam ettirilmesi hastanın hayatı için çok büyük önem taşımaktadır.

Programın amacı, kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında yerini alan kalp – akciğer pompası ve kalp, akciğer destek cihazlarının uygulanmasında kalp cerrahına ameliyathane şartlarında yardımcı olacak teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Günümüzde tüm dünyada kalp ve damar hastalıkları sonucu ölümler ilk sıralarda yer almaktadır. Kalp ve damar hastalıkları için yapılan ameliyatlar genellikle kalp – akciğer pompası ile gerçekleştirilmektedir. Bu pompa sistemi ile kalp ameliyatı sırasında kalp ve akciğerler devre dışı bırakıldıktan sonra tüm dokulara sentetik hatlarla kan gönderilerek hasta yaşamı sürdürülmektedir. Bu cihazların kullanımıyla açık kalp ameliyatlarının yapılmasına olanak tanınmıştır. Bundan dolayı kalp – akciğer pompası ve destekleyici cihazların hazırlanması, kullanılması ve fonksiyonun devam ettirilmesi hastanın hayatı için çok büyük önem taşımaktadır. Programın amacı, kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında yerini alan kalp – akciğer pompası ve kalp, akciğer destek cihazlarının uygulanmasında kalp cerrahına ameliyathane şartlarında yardımcı olacak teknik elemanların yetiştirilmesidir. Kalp damar cerrahı veya anestezist hekimleri ile iş birliği içerisinde ve perfüzyonist gözetiminde; kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer makinesini; dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazları, kullanılan diyaliz cihazları; hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilere sahip, destek cihazlarını hazırlayıp çalıştıracak duruma getirip operasyon boyunca perfüzyonist ve ekibe destek olabilecek sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Perfüzyon Teknikleri programı yoğun ve stresli çalışma ortamına uyum sağlayabilecek, acil durumlarda sükûneti ve gerekli yardımı sağlayabilecek, gerektiğinde perfüzyonist olmadığı zamanlarda cihazları çalıştırabilecek ve operasyona destek olabilecek, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına uyumlu, kendini geliştiren ve yeniliklere açık bilimsel çalışmalara yardımcı olan nitelikli sağlık profesyonellerinin sağlık sektörüne kazandırılmasını hedeflemektedir.
Alanında uzman eğitimci kadrosu tarafından verilen dersler ve klinik uygulamalar sayesinde Perfüzyon Teknikleri programı, ekstrakorporeal yaşam desteği cihazlarını hazırlama, ototrasfüzyon uygulamaları, ECMO uygulamaları, hemofiltrasyon uygulamaları, kardiyak moniterizasyon takibi, izole organ perfüzyonu, ventrikül destekleyici cihazlar, yapay kalp cihazları, kardiyak anatomi, genel kalp hastalıkları ve kan gazı konularında almış oldukları üst düzey teorik ve pratik eğitimler ile cerrahi ekibe üst düzey fayda sağlayacak öğrenciler yetiştirerek kalifiye mezunlar vermektedir. Bu programdan mezun olmak için en az 120 AKTS kredisi kazanmış olmak ve öğrencinin en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gerekmektedir. Ayrıca programda en az 30 günlük zorunlu staj uygulaması ve klinik uygulama dersleri mevcuttur.
Perfüzyon Teknikleri programı eğitim süresi 2 yıl olup programı başarıyla bitirenlere önlisans diploması ve Perfüzyon Teknikeri unvanı verilmektedir. “Perfüzyon Teknikleri” önlisans programından mezun olanlar dikey geçiş sınavı (DGS) sonucu başarılı oldukları takdirde “ Hemşirelik", "Hemşirelik -Sağlık Hizmetleri” ve "Perfüzyon" lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Mezun olanlar, kalp ameliyatlarında, kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımının devamına yardımcı olurlar; karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makineleri hazır duruma getirirler. Organ nakillerinde izole organ perfüzyonuna yardımcı olmak amacıyla nakil merkezlerinde çalışabilirler. Perfüzyon teknikerleri özel ve resmi hastanelerde bununla birlikte biyomedikal cihaz firmalarında çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalara da katılabilirler.