MYO | Ortopedik Ortez ve Protez

Dr. Öğr. Üyesi Ömer OKUYAN
Program Başkanı

Programın amacı, değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas / iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, mobilize edici, düzeltici ve destekleyici estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yeterlilikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Protez, eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış aygıtların genel adıdır. Ortez ise, kaybolmuş ya da azalmış olan ekstremite veya gövde fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için, istenmeyen vücut hareketi veya açılaşmaları önlemek ya da ekstremite ve gövdeyi belirli pozisyonda desteklemek amacıyla kullanılan metal, deri, plastik gibi materyallerle yapılan araçlardır. Bu bölümden mezun olanlar el, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımı ve uygulanmasında çalışırlar.

Ortopedik Protez ve Ortez Programının amacı, değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yeterlilikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Trafik kazaları, tren kazaları, iş kazaları, silahlı yaralanmalar, dolaşım bozuklukları, tümörler, nörolojik nedenler sonucu vücudun geri kalanının sağlığını korumak amacıyla hasar gören organ cerrahi olarak alınır. Bu organın fonksiyonunu ve şeklini taklit eden protezler bu organdan geriye kalan vücut boşluğuna yardımcı materyaller kullanılarak takılır. Protez, eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış aygıtların genel adıdır. Ortez ise, kaybolmuş ya da azalmış olan ekstremite veya gövde fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için, istenmeyen vücut hareketi veya açılaşmaları önlemek ya da ekstremite ve gövdeyi belirli pozisyonda desteklemek amacıyla kullanılan metal, deri, plastik gibi materyallerle yapılan araçlardır. Bu bölümden mezun olanlar el, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışırlar.
Ortapedik Ortez ve Protez Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Anatomi, Fizyoloji, Malzeme Bilgisi, Kinezyoloji,Biyomekanik gibi temel dersler yanında Protez-Yardımcı Cihazlar, Ortez ve Protez Biyomedikal prensipler, Ortez, Protez, Teknik Resim, Ölçme ve Kontrol dersleri teorik ve pratik olarak okutulur. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Ortopedik Protez ve Ortez programını başarıyla bitiren öğrencilere “Ortez Protez Teknikeri” unvanı verilmektedir. Mezunlar Ortez-Protez atölyesi bulunan devlet ve özel hastanelerde, üniversitelerde ve kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilirler. Suni uzuv protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.