MYO | Ortopedik Ortez ve Protez

Yrd. Doç. Dr. Ömer OKUYAN
Program Başkanı

Programın amacı, değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas / iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, mobilize edici, düzeltici ve destekleyici estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yeterlilikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Protez, eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış aygıtların genel adıdır. Ortez ise, kaybolmuş ya da azalmış olan ekstremite veya gövde fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için, istenmeyen vücut hareketi veya açılaşmaları önlemek ya da ekstremite ve gövdeyi belirli pozisyonda desteklemek amacıyla kullanılan metal, deri, plastik gibi materyallerle yapılan araçlardır. Bu bölümden mezun olanlar el, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımı ve uygulanmasında çalışırlar.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
OPR101 Ortez ve Protezde Malzeme Bilgisi 3 0 3 5 Z
HSB101 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 5 Z
PSG101 Psikolojiye Giriş 2 0 2 3 S
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
OPR102 Protez I 2 2 3 6 Z
OPR104 Ortez I 2 2 3 5 Z
BKI102 Biyomekanik-Kinezyoloji 3 0 3 5 Z
SYG102 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 3 S
SAE102 Sağlıkta Araştırma ve Epidemiyoloji 2 0 2 2 S
Toplam Kredi 30
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
OPR201 Protez II 2 2 3 6 Z
OPR203 Ortez II 2 2 3 5 Z
OPR205 Medikal Resim ve Animasyon 2 2 3 4 S
SSG201 Sağlık Sektöründe Girişimcilik 2 0 2 2 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
OPR202 Ortez ve Protez Uygulamaları 0 8 4 8 Z
OPR204 Ortez ve Protezde Proje Uygulamaları 2 2 3 6 Z
SHM202 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 2 0 2 3 S
HIY202 Hasta İlişkileri Yönetimi 2 0 2 2 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30
 

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer OKUYAN

Ortopedik Ortez ve Protez

omero@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem GİDER

Ortopedik Ortez ve Protez

sgider@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Özal KELEŞ

Ortopedik Ortez ve Protez

okeles@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


Ortopedik Protez ve Ortez Programının amacı, değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yeterlilikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Trafik kazaları, tren kazaları, iş kazaları, silahlı yaralanmalar, dolaşım bozuklukları, tümörler, nörolojik nedenler sonucu vücudun geri kalanının sağlığını korumak amacıyla hasar gören organ cerrahi olarak alınır. Bu organın fonksiyonunu ve şeklini taklit eden protezler bu organdan geriye kalan vücut boşluğuna yardımcı materyaller kullanılarak takılır. Protez, eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış aygıtların genel adıdır. Ortez ise, kaybolmuş ya da azalmış olan ekstremite veya gövde fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için, istenmeyen vücut hareketi veya açılaşmaları önlemek ya da ekstremite ve gövdeyi belirli pozisyonda desteklemek amacıyla kullanılan metal, deri, plastik gibi materyallerle yapılan araçlardır. Bu bölümden mezun olanlar el, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışırlar.
Ortapedik Ortez ve Protez Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere, Anatomi, Fizyoloji, Malzeme Bilgisi, Kinezyoloji,Biyomekanik gibi temel dersler yanında Protez-Yardımcı Cihazlar, Ortez ve Protez Biyomedikal prensipler, Ortez, Protez, Teknik Resim, Ölçme ve Kontrol dersleri teorik ve pratik olarak okutulur. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar ve yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Ortopedik Protez ve Ortez programını başarıyla bitiren öğrencilere “Ortez Protez Teknikeri” unvanı verilmektedir. Mezunlar Ortez-Protez atölyesi bulunan devlet ve özel hastanelerde, üniversitelerde ve kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilirler. Suni uzuv protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.

X