MYO | Nükleer Tıp Teknikleri

Önder TURNA

Program Başkanı

Programın amacı, nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntüleme işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Nükleer tıp, canlılara verilen radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların özel cihazlarla dışarıdan sayımı veya görüntü halinde izlenmesi ile hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmasını esas alır. Nükleer tıp incelemeleriyle organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi elde edilebilir. Nükleer tıp teknikeri, nükleer tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarını kullanabilen ve günlük kalite kontrollerini gerçekleştirebilen, sayım cihazlarını kullanılabilen, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünü yapabilen ve hekim gözetiminde hastaya uygulayabilen, radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olan, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış teknik elemandır.

Nükleer Tıp Teknikleri Programının amacı, nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin proses işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, iletişim becerilerini kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Nükleer tıp, canlılara verilen radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların özel cihazlarla dışarıdan sayımı veya görüntü halinde izlenmesi ile hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmasını esas alır. Nükleer tıp incelemeleriyle organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi elde edilebilir. Nükleer tıp teknikeri, nükleer tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarını kullanabilen ve günlük kalite kontrollerini gerçekleştirebilen, sayım cihazlarını kullanılabilen, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünü yapabilen ve hekim gözetiminde hastaya uygulayabilen, radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olan, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış teknik elemandır.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim süresince, nükleer tıp fiziği, radyofarmasi, radyolojik anatomi, nükleer tıp görüntüleme, radyoloji, tıbbi laboratuar, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma, radyoterapi gibi teorik alan dersleri ve hastanelerde uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Programda yer alan teorik ve uygulamalı dersler ile stajların tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘Nükleer Tıp Teknikeri’ unvanı verilmektedir. Programdan mezun olanlar nükleer tıp uzmanının gözetim ve denetiminde özel ve kamu hastanelerinin nükleer tıp bölümünde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, ilgili ARGE laboratuarları ve ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

X