25
NIS
2019

Kök Hücre Bağışı

Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Sınıf öğrencileri Öğr. Gör. Sena ÖNER eşliğinde “Dolaşım ve Solunum Sistemleri Biyokimyası ve Biyofiziği” dersi kapsamında 22.04.2019’da Türk Kızılayı Çapa Kan Bağışı Merkezi’nde; Kök Hücre, Aferez ve Tam Kan bağışında bulunmuşlardır. 
 

2

6

7

4

5

9

8

10

1

3

X