Literatür Saati

Literatür Saati

  • Post by:
  • 12 Aralık 2018
  • Comments off

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu literatür saati

13 Aralık  Perşembe günü saat 12.00’de 304 nolu derslikte yapılacaktır.

Öğr. Gör. Saadet Büşra Aksoyer

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Sarper KARA

Konu: TÜBİTAK Projesi Hazırlama Süreçleri ve Değerlendirme Ölçütleri

Categories: Genel