MYO | Sosyal Hizmet

Yrd. Doç. Dr. Sultan Turan EROĞLU

Program Başkanı

Programın amacı, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi toplum kesimlerinin sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olan, bu sorunların önlenmesi ve çözülmesi için çalışan bireyler yetiştirmektir.

Sosyal hizmetler; birey, grup ve toplumun sosyal çevreyle bağlantılı; sosyal çevre, aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar gibi sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir. Sosyal hizmet uygulamalarını daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmek profesyonel bir ekibin çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Sosyal hizmet kurumları sosyal refah hizmetleri çerçevesinde başta dezavantajlı gruplar (engelli, yaşlı vb.) olmak üzere, çocuk refahına, gençlik hizmetlerine, ailenin korunmasına, eğitim ve adalet vb. alanlarda sosyal refah hizmetlerinin sunulmasında bir araçtır. Bu aracın etkili ve etkin bir şekilde kullanılması için bilimsel düzeyde hizmet eğitimi almış meslek personellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir. Bu kapsamda Biruni Üniversitesi kuruluş misyonu ve vizyonu çerçevesinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksel Okulu bünyesinde Sosyal Hizmet ön lisans programıyla alanında mesleki bilgilerle iyi derecede donatılmış, sorumluluk sahibi ve insan ilişkilerinde başarılı öğrenciler yetiştirerek, artan bu talebi karşılayabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
SOSYAL HİZMET PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
SSH101 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 7 Z
SSH103 İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre 3 0 3 5 Z
SSH105 Felsefeye Giriş 2 0 2 3 Z
THU101 Temel Hukuk 2 0 2 4 Z
PSG101 Psikolojiye Giriş 2 0 2 3 S
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
SSH102 Sosyal Hizmet Mevzuatı 3 0 3 6 Z
SSH104 Kamu Yönetimine Giriş 3 0 3 6 Z
SSH106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 6 S
SYG102 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
SSH201 Sosyal Hizmet Kuramları 3 0 3 4 Z
SSH203 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 2 0 2 4 Z
SSH205 Sosyal Güvenlik Sistemi 2 0 2 3 Z
SSH207 Tıbbi Sosyal Hizmet 2 0 2 3 S
HLI201 Halkla İlişkiler ve İletişim 3 0 3 3 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
SSH202 Sosyal Hizmet Uygulamaları 0 8 4 6 Z
SSH204 Dezavantajlı Bireylerde Sosyal Hizmet Müdahale Yöntemleri 3 0 3 4 Z
SSH206 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi 2 0 2 3 Z
SSH208 Adli Sosyal Hizmet 2 0 2 3 Z
SSH210 Sivil Toplum Örgütleri 2 0 2 3 Z
SSH212 Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Rapor Yazma Teknikleri 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30
 

 

Yrd. Doç. Dr. Sultan TURAN EROĞLU

Sosyal Hizmetler

seroglu@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Hacer Duygu BÖLÜKBAŞI (YEŞİLKAYALI)

Sosyal Hizmetler

CV Görüntülemek için tıklayınız...