MYO | Nükleer Tıp Teknikleri

Yrd. Doç. Dr. Devrim Ulaş URUT

Program Başkanı

Programın amacı, nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntüleme işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Nükleer tıp, canlılara verilen radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların özel cihazlarla dışarıdan sayımı veya görüntü halinde izlenmesi ile hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmasını esas alır. Nükleer tıp incelemeleriyle organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi elde edilebilir. Nükleer tıp teknikeri, nükleer tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarını kullanabilen ve günlük kalite kontrollerini gerçekleştirebilen, sayım cihazlarını kullanılabilen, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünü yapabilen ve hekim gözetiminde hastaya uygulayabilen, radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olan, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış teknik elemandır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TBG101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
NTT101 Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri I 2 0 2 3 Z
RTG101 Radyoterapiye Giriş 3 0 3 7 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
NTT102 Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri II 2 0 2 4 Z
NTT104 Radyoloji 2 0 2 4 Z
TRF102 Tıbbi Radyofizik 2 0 2 5 Z
RAM102 Radyolojik Anatomi 2 0 2 5 S
HSP102 Hasta Psikolojisi 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
NTT201 Nükleer Tıp Uygulamaları I 0 8 4 8 Z
NTT203 Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri III 2 0 2 4 Z
NTT205 Radyofarmasi I 2 0 2 3 S
GCY201 Görüntüleme Cihazları ve Yapısı 2 0 2 2 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
NTT202 Nükleer Tıp Uygulamaları II 0 8 4 8 Z
NTT204 Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri IV 2 0 2 3 Z
NTT206 Radyofarmasi II 2 0 2 3 S
RYK202 Radyasyondan Korunma 1 0 1 3 Z
PUY202 Paranteral Uygulamalar 1 1 2 2 S
HLS202 Halk Sağlığı 2 0 2 3 S
Toplam Kredi 30