MYO | İş Sağlığı Ve Güvenliği

Doç. Dr. Önder TESKİN
Program Başkanı

Iş Sağlığı ve Güvenliği Programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan, işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte personel yetiştirmektir.

Ülkemizdeki Işçi Sağlığı ve Iş Güvenliği uzman ve teknikeri adedi çok yetersizdir. Temmuz 2016’dan itibaren tüm işyerlerine (kamu dâhil) iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanacağı düşünüldüğünde iş ve işçi güvenliği uzmanına ve teknikerine olan ihtiyaç daha da artacaktır. Programın amacı, ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte, yetkinlikte ve yeterlilikte“Iş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri” yetiştirmektir.

Bu programda, -Işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayabilen, -Meslek etiğine uygun davranabilen, -Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm önlemleri alabilen, -Çalıştığı kurumun karşılaştığı riskleri analiz edebilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, -Işçi sağlığı ve Iş güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
HSE101 İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 4 0 4 6 Z
HSE103 Ergonomi 3 0 3 6 Z
HSE105 Genel Kimya 2 0 2 4 Z
THU101 Temel Hukuk 2 0 2 4 Z
MAT101 Genel Matematik 1 0 1 2 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
             
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
HSE102 Risk Yönetimi ve Değerlendirme 2 2 3 6 Z
HSE104 Kimyasallar ve Tehlikeleri 3 0 3 5 Z
HSE106 Bina Yönetim Sistemleri 2 0 2 4 Z
HSE108 Acil Durum Yönetimi 4 0 4 6 S
Toplam Kredi 30  
             
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
HSE201 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 5 0 5 8 Z
HSE203 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 6 Z
HSE205 İş Hijyeni 2 0 2 3 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2
Toplam Kredi 30  
             
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
HSE202 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 4 0 4 6 Z
HSE204 Makine ve Teçhizatta İşçi Sağlığı 4 0 4 5 Z
HSE206 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 2 0 2 3 S
HSE208 Risk Etmenleri 2 0 2 3 S
HSE210 Arama ve Kurtarma Bilgisi 2 0 2 3 S
HSE212 Elektrikle Çalışmalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Prof. Dr. Abdullah ALTINTAŞ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

aaltintas@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Doç. Dr. Önder TESKİN

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

oteskin@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Doç. Dr. Mehmet Nuri BODAKÇI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

mbodakci@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Aslan AYKUT

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

aaykut@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Sedat KARABULUT

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Öğr. Gör. Hande ERGİN

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

hergin@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...