MYO | Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Hatice BULUT

Program Başkanı 

Çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar dünyada 1774’lü yıllara, ülkemizde ise 15.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Çocuk gelişimi ile ilgili ilk eğitim aile ile başlar ardından ilgili kurumlarda devam eder. Bu durumda devreye, çocukların yaşıtlarıyla kendi çevrelerini oluşturup gelişimlerini en sağlıklı, en doğal biçimde yaşayabilecekleri bir ortam sağlayan eğitim kurumları girmektedir. 2014 yılında kurulan, Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, çağdaş gelişmeler ışığında oluşturulmuştur. Hazırlanan eğitim programı iki yıldır. Öğrenciler, bölüme lise sonrası Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS-4 puanı ile girmektedirler. Eğitim programı, mesleki dersler, araştırma yöntemleri, seminerler ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Unvanını kazanırlar.

 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
             
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
CGM101 Genel Anatomi ve Temel Fizyoloji 2 0 2 4 Z
CGM103 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 Z
CGM105 Aile ve Yaşam Dinamikleri 2 0 2 3 Z
CGM107 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 2 2 3 5 Z
CGM109 Anne ve Çocuk Sağlığı 3 0 3 4 Z
PSG101 Psikolojiye Giriş 2 0 2 3 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
CGM102 Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme 3 0 3 5 Z
CGM104 Oyun ve Oyun Materyalleri 2 2 3 4 Z
CGM106 Çocuk ve Drama 2 0 2 3 Z
CGM108 Beslenme İlkeleri ve Anne Çocuk Beslenmesi 3 0 3 4 S
CGM110 Çocuk Edebiyatı ve Medya 2 0 2 3 S
CGM112 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık 2 0 2 2 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
CGM201 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I 0 8 4 5 Z
CGM203 Özel Eğitim 3 0 3 4 Z
CGM205 Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik 2 0 2 3 Z
CGM207 Çocukla İletişim 2 0 2 3 Z
CGM209 Aile Eğitimi 2 0 2 2 S
IKY201 İlk Yardım 2 0 2 3 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
CGM202 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II 0 8 4 5 Z
CGM204 Çocukta Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 2 0 2 3 Z
CGM206 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 0 3 5 Z
CGM208 Çocuk ve Müzik 1 2 2 3 S
CGM210 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 3 0 3 4 S
CGM212 Çocuk ve Çevre 2 0 2 2 S
Toplam Kredi 30  
             
   
 

 

Yrd. Doç. Dr. Hatice BULUT

Çocuk Gelişimi

hbulut@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem ERKAN IŞIK

Çocuk Gelişimi

oerkan@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Sibel KOZAKLI MERCAN

Çocuk Gelişimi

smercan@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Alfiya SUFIEVA

Çocuk Gelişimi

asufieva@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...