MYO – Acil Durum ve Afet Yönetimi

Prof. Dr. Selim GÖKÇE
Bölüm Başkanı

Acil yardım gerektiren durumlar veya afetler genellikle günlük uygulamaların ve düzenin kuralları ile başa çıkılamayacak sorunlar getirmektedir. Böyle durumlara uygun bilgi, beceri ve uygun teçhizat ile donatılmış sağlık profesyonelleri olaya müdahale etmekte ve hayatın bir an önce normale dönmesi için çalışmaktadır. Afet veya bir başka acil durum olmadığı sürece; ilgili kuruluşların örgütlenmesi ve planlamaların yapılması, eğitim ve tatbikat gerçekleştirilmesi, gerekirse uluslararası destek verilmesi ve yardımların örgütlenmesi gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans derecesi almaya hak kazanana öğrenciler, mezun olduklarında Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri unvanını alır. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi programı mezunları çalışma alanları

  • Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde,
  • Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında,
  • sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde,
  • özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda,
  • kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerde çalışma imkânı bulabilirler.

 

Mezun olan öğrenciler isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2 Z
TDI101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z
ANM101 Anatomi 2 0 2 4 Z
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 3 Z
TER101 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 2 Z
AYA101 Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş 3 0 3 4 Z
AYA103 Arama Kurtarma Bilgisi 3 0 3 4 Z
ASH101 Acil Sağlık Hizmetlerine Giriş  2 0 2 5 Z
KRY101 Kariyer ve Yaşam 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 Z
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2 Z
TDI102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
TBI102 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 S
AYA102 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları 4 2 5 7 Z
AYA104 Olay Yeri Yönetimi ve Planlaması 2 2 3 6 Z
AYA106 Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 3 5 Z
ENH102 Enfeksiyon Hastalıkları 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
3. Yarıyıl (Güz)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ201 Staj I 0 8 4 8 Z
AYA201 Risk Değerlendirme ve Metodolojisi 2 0 2 5 Z
AYA203 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 4 Z
AYA205 Afet Yönetimi 4 0 4 4 Z
AYA207 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I 0 4 2 2 S
HLI201 Halkla İlişkiler ve İletişim 3 0 3 3 S
SHY201 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 0 2 2 S
MET201 Meslek Etiği 1 0 1 2 S
Toplam Kredi 30  
4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu Dersin Adı T U K AKTS Seç./Zor.
STJ202 Staj II 0 8 4 8 Z
AYA202 Afetlerde Sosyal Hizmet 3 0 3 4 Z
AYA204 Acil Durum ve Afet Psikolojisi 2 0 2 3 Z
AYA206 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II 0 6 3 3 S
SHM202 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 2 0 2 3 S
FAR202 Farmakoloji 2 0 2 3
HLS202 Halk Sağlığı 2 0 2 3 S
IGU202 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 3 S
Toplam Kredi 30  
 

 

Prof. Dr. Selim GÖKÇE

Acil Durum ve Afet Yönetimi

sgokce@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZER (ÖDEŞ)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

tozer@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...


 

 

Yrd. Doç. Dr. Yeliz PALANCIOĞLU

Acil Durum ve Afet Yönetimi

ypalancioglu@biruni.edu.tr

CV Görüntülemek için tıklayınız...